Seniorside

SENIORRÅDET ER ET UAFHÆNGIGT RÅD, SOM ER DEMOKRATISK VALGT I KOMMUNEN BLANDT SENIORER PÅ 60 ÅR OG DEROVER

Seniorrådet i Hørsholm orienterer på Seniorrådets hjemmeside: www.seniorraad.horsholm.dk og på Facebook: Hørsholm Seniorråd

Formandens ord til Seniorsiden:

”Nu falmer skoven trindt om land” med alle de smukke efterårsfarver!
Ja, og kommunalvalget står for døren, med alle de fine løfter og holdninger som de forskellige partier
lover på ældreområdet.

I de forgående år har der jo kun været besparelser på besparelser og ingen nytænkning!

Kære nuværende og kommende politikere, vi har så svært ved at tro på alle jeres gyldne løfter!
Men lad os være positive og tro og håbe på at ældreområdet vil få mere fokus de kommende fire år!

Så løfterne - jeres løfter og vores forventninger ikke kommer til at falme, som skoven!

Lisbet Schmølker

På Sophielund Aktivitetscenter er der igen glade dage.
Sophielund
Efter covid-19 og stor ombygning er der igen gang i aktiviteterne.
Det er i træningslokalerne og det er i kantinen med fællessang. Husorkestret Café-Kvartetten blev dannet for 5 år siden og leverer musikken.
Programmet er en blanding af fædrelandssange, revyviser, folkesange og Kim Larsen sange.
Se programmet for oktober under "Aktuelle arrangementer".

Pårørendevejleder
Vi har i Hørsholm en pårørendevejleder Helena Lindholm, som har kontor på Selmersbo.
Når et familiemedlem bliver syg eller af anden grund har behov for hjælp, kan det være vanskeligt for en pårørende at give den rigtige hjælp.
Her kan pårørendevejlederen kontaktes og være behjælpelig, og hun kan besøge dig i dit hjem.

Telefon: 40138475 (telefontid onsdag og torsdag kl. 10-12) Mail: heli@horsholm.dk

Pårørende kan være familie, men også en ven eller en nabo som vil hjælpe.
Det kan være endog meget vanskeligt at navigere i de offentlige systemer. Ofte er det et problem overhovedet at få kontakt, fx når der er lang telefonkø.
Benyt dig af denne mulighed - den er gratis.

Fleksible transportmuligheder

Flextur er for alle

Alle kan benytte ”Flextur”, og det kan være et godt supplement til busserne.
Man betaler en grundtakst på 24 kr. for de første 10 kilometer, derefter betaler man 6 kr. pr. km op til 20 km (Børn halv pris).
Flextur kan bestilles på www.flextur.dk eller tlf. 70262727.

Flexhandicap er kun for handicappede 

Flexhandicap er en kørselsordning for dem, der ikke kan benytte offentlig transport.
Ordningen i Hørsholm varetages af Movia, og man kan benytte ordningen til alle formål fx læge, besøg hos venner, indkøb mm.
Man skal have et medlemsskab, som koster 300 kr. pr. år. På Borgerservice (også på nettet) kan du få et skema, som skal udfyldes for at opnå medlemsskab.   
Betalingen for kørsel består af en grundtakst på 24 kr. for de første 5 km og derefter 2,40 kr. pr. km op til 40 km. 
Flexhandicap kan bestilles på tlf. 70262727.

Hørsholm SeniorRådgivning

Vi har igen åbent for personlig henvendelse tirsdag og torsdag mellem kl. 10.00  og 11.00.

Med venlig hilsen Hørsholm SeniorRådgivning

Er du fyldt 55 år og bor i Hørsholm Kommune, kan du få råd og vejledning eller blot en snak.

Fortroligt - Personligt – Gratis

 1. Du ­ finder Hørsholm Seniorrådgivning på Selmersbo, Selmersvej 13 tirsdag og torsdag mellem kl. 10 - 11
 2. Du kan ringe på 4586 1117 eller
 3. Du kan sende en mail til: hsr.uk@mail.tele.dk
 4. Se mere på www.hørsholmseniorrådgivning.dk

Aktuelle arrangementer

Aktvitetscentret Selmersbo - www.selmersbo.dk, tlf.: 48494300 

Fællesfrokost hver  fredag kl.12.
Husk tilmelding til Anne tlf. 48494300

Yoga hver torsdag kl. 10.00 - 12.00.
For tiden ingen ledige pladser.

Pilates hver mandag, torsdag og onsdag kl. 10.30 - 11.30.
Kontakt Anne Vase tlf. 51517655.

Gymnastik hver onsdag kl. 9.00 - 10.00.
For tiden ingen ledige pladser.

IT - hjælp hver torsdag kl. 10-12.
Kom og få løst dit IT/ internetproblem. Medbring din PC/Tablet/iPad/Smartphone. (Ikke undervisning) 

Drop-In sammen med hyggelige damer hver torsdag  kl. 13.00 - 15.30.
Vi mødes for at strikke, sy og sludre om alt, hvad  der sker omkring os. Det er hyggeligt, og alle er velkomne. Kontakt  Vibeke L. tlf. 40134316  

Jazz aften mandag den 25. oktober kl. 18.
Kom og hyg dig med god musik.

Bankospil mandag den 11. oktober og mandag den 25. oktober kl. 13.00.
Pris: 50 kr. kaffe, kage og 3 plader.
Tilmelding til Anne tlf. 48494300

Quiz og Frokost mandag den 4. oktober kl. 12. frokost. mandag 4. oktober kl. 12. Quiz kl.13.
Kom og få en hyggelig dag, hvor vi først spiser frokost og bagefter quizer. Vi stiller spørgsmålene og I svarer (der er 3 valgmuligheder).
Pris: 20 kr. inkl. kaffe og kage. 

Akrylmaling NYHED hver onsdag kl. 13 -15.
Der er også akvarelmaling og decoupage - der er hjælp at hente, så det er også for nybegyndere. Kom og prøv. Tilmelding tlf. 48494300.

Herrehjørnet fredag i ulige uger kl. 12.30-14.00.  
Pris: 20 kr. Kun for herrer - og vi hygger os. 
Kontakt Torkil tlf. 25153437 

Solsikken - et mødested for førtidspensionister. 
onsdage kl. 10 -16 (medhjælper fra 10-15) 
fredage kl. 10 -14 (medhjælper fra 10-14) 
Kontakt Yvonne tlf. 21221705 

Pårørendevejledning onsdag og torsdag kl. 10.00-12.00.
Kontakt Helena Lindholm på tlf. 40138475

Sygeplejeklinikken kontakt på tlf. 48494293

Efterårsfest og frokost fredag 8. oktober kl. 13. (udsolgt)

Aktivitetscentret Sophielund - www.sophielund.horsholm.dk

Aktivitetscentret Sophielund er for alle pensionister og efterlønnere i Hørsholm Kommune.
Du er velkommen til at kigge indenfor til aktiviteter, spisning eller andre arrangementer.
Se også Sophienyt-bladet, som du kan få tilsendt på mail - send din mailadresse til
sophielund@horsholm.dk

Månedens Film mandag 4. oktober kl. 13.30 - 14.30.
Pris: 30 kr. inkl. kaffe og kage.
Tilmelding på kontoret.

Jubilæumsfest 30 år fredag 8. oktober kl. 17 - 23.
Aktivitetscenteret er lukket denne dag.

Gudstjeneste onsdag 13. oktober kl. 13.30 - 14.30.
Der serveres kaffe og kage efter gudstjenesten.

Café musik torsdag 28. oktober kl. 14.00 - 15.30 sang- og musikeftermiddag.
Pris: 30 kr. inkl. kaffe og kage.

Frisør hver onsdag kl. 9-15.
Tidsbestilling tlf. 60946088.

Fodpleje mandag - fredag kl. 9-15 tlf. 48494329

Net café hjælp med småproblemer -
medbring din pc/taplet/iPad. Kom ind på kontoret og få et tlf.nummer.

Bankospil på Sophielund for pensionister og efterlønnere onsdag den 6. oktober kl. 14.00.
Kaffe, kage og 3 spilleplader 60 kr. Næste bankospil afholdes den 13. og 27. oktober.
Vel mødt. Bestyrelsen

Breelteparken - www.breelteparken.horsholm.dk

Gudstjeneste onsdag den 6. oktober kl. 14.30 i restauranten. Der er kaffe efter gudstjenesten.

Den store Banko torsdag den 21. oktober kl. 14 i restauranten.
Pris: 50 kr. for kaffe og kage + 3 plader (ekstra plader 3 kr. pr. plade)

Margrethelund - www.margrethelund.horsholm.dk

Louiselund - www.louiselund.horsholm.dk 

Hørsholm Senior Idræt - www.hsid.dk  
mail: kontakt@hsid.dk   

Advokatvagten - Hørsholm Bibliotek Torsdag 14. og 28. oktober. Kl. 16.30-18.00, 1. sal lokale Ewald

SENIORRÅDET ER ET UAFHÆNGIGT RÅD, SOM ER DEMOKRATISK VALGT I KOMMUNEN BLANDT SENIORER PÅ 60 ÅR OG DEROVER

Seniorrådet i Hørsholm orienterer på Seniorrådets hjemmeside: www.seniorraad.horsholm.dk og på Facebook: Hørsholm Seniorråd

Formandens ord til Seniorsiden

Så er sommeren ved at være slut, og et smukt efterår står for døren, med lav sol og efterårsløv i flammende farver. Og når vi når til november, er der kommunalvalg

Der er et stort behov for friplejehjem i Hørsholm kommune. Der er et stigende behov og en øget forventning til ældreplejen, og disses serviceydelser, det vil koste mere og mere bare at fastholde det nuværende niveau. Dette område skal nytænkes!   Lad evt.de private komme til.

Lad os få innovation og få nye måder at levere ældrepleje på.

Og hvad med hjemmeplejen, som får større og større sundhedsopgaver, som før lå på sygehuset?

Efter kommunalvalget til november, skal det ikke kun være tomme valgløfter, men reelle og troværdige planer for os ældre i Hørsholm. TAK

Lisbet Schmølker

Formand f. Hørsholm Seniorråd

Alle, der er visiteret til en plejehjemsbolig på et  plejehjem, har råd til at komme på plejehjem - uanset  økonomi.  

Når man flytter på plejehjem, lejer man en bolig, som man  selv råder over - og selvfølgelig selv skal betale -  tilsvarende enhver anden bolig.  

Man kan søge om ”boligydelse”, som man også kan, hvis  man bor til leje fx i en boligforening (i Hørsholm er  Breelteparken lidt anderledes pga. byggetidspunktet). Hvis man kun har en folkepension, kan man selvfølgelig  komme på plejehjem, for kommunen træder til. Den individuelle persons økonomi er afgørende, så derfor er rådet, at kontakte Borgerservice i kommunen.

Ny Sorggruppe

En ny sorggruppe begynder 28. oktober. Vi mødes på Selmersbo 8 gange torsdage i ulige uger kl. 12.30-14.30.

Hvis du har mistet en pårørende, så kan du kontakte pårørendevejleder Helena Lindholm tlf. 40138475 (tirsdag og
torsdag 10-12).

Hørsholm SeniorRådgivning

Vi har igen åbent for personlig henvendelse tirsdag og torsdag mellem kl. 10.00  og 11.00.

Med venlig hilsen Hørsholm SeniorRådgivning

Er du fyldt 55 år og bor i Hørsholm Kommune, kan du få råd og vejledning eller blot en snak.

Fortroligt - Personligt – Gratis

 1. Du ­ finder Hørsholm Seniorrådgivning på Selmersbo, Selmersvej 13 tirsdag og torsdag mellem kl. 10 - 11
 2. Du kan ringe på 4586 1117 eller
 3. Du kan sende en mail til: hsr.uk@mail.tele.dk
 4. Se mere på www.hørsholmseniorrådgivning.dk

Selmersbo har fuld fart på aktiviteterne

Det er ikke tilfældigt, at Selmersbo kaldes et ”Aktivt Hus”, for her sker der virkelig noget, og Covid-19 er
fortid - men hygiejnen er stadig i fokus.

Der er lige startet et malerhold - det er en helt ny aktivitet. Quiz, brunch og foredrag er meget populære
aktiviteter sammen med alle de andre aktiviteter, som kan ses her på siden. Også bridgehold starter
op nu.

Det aktive hus Selmersbo er for pensionister og efterlønnere i Hørsholm, og alle er velkomne.

Anne koordinerer det hele med sikker hånd og tager gerne imod nye forslag.
Hvis du er interesseret i at deltage i et arrangement, kan du altid kontakte
Anne på telefon 48494300
Hjemmesiden: www.selmersbo.dk

HUSK EFTERÅRSFESTEN fredag 8. oktober kl. 13.
Vi får en dejlig platte, kage og kaffe. Efterfølgende er der underholdning
med ”Syng med og tip et hit” Pris: 150 kr. Tilmelding og betaling på kontoret.

Aktuelle arrangementer

Selmersbo - www.selmersbo.dk 48494300 

Fællesfrokost hver  fredag kl.12. Husk tilmelding til Anne tlf. 48494300

Yoga hver torsdag kl. 10.00 - 12.00. For tiden ingen ledige pladser.

Pilates hver mandag, torsdag og onsdag kl. 10.30 - 11.30

Gymnastik hver onsdag kl. 9.00 - 10.00. Kontakt Annette på tl. 20462664

IT - hjælp hver torsdag kl. 10-12. Kom og få løst dit IT/ internetproblem. Medbring din PC/Tablet/iPad/Smartphone. (Ikke undervisning) 

Drop-In sammen med hyggelige damer hver torsdag  kl. 13.00 - 15.30. Vi mødes for at strikke, sy og sludre om alt, hvad  der sker omkring os. Det er hyggeligt, og alle er velkomne. Kontakt  Vibeke L. tlf. 40134316  

Jazz aften mandag den 29. september kl. 18.

Bankospil mandag 6. september og mandag den 27. september kl. 13.00. UDSOLGT  Pris: 50 kr. kaffe, kage og 3 plader.  
Kom og deltag i vores hyggelige bankospil. Tilmelding nødvendig. 

Quiz og Frokost mandag 13. september kl. 12. frokost.  Quiz kl.13 - kom og få en hyggelig dag, hvor vi først spiser frokost  og bagefter quizer. Vi stiller spørgsmålene og I svarer (der er 3  valgmuligheder)   Pris: 20 kr. inkl. Kaffe og kage. 

Jysk tøjsalg. Onsdag den 15. september kl. 10.00 - 14.00

Akrylmaling NYHED. begynder 8. september og her er tilmelding på tlf. 48494300. Også akvarelmaling og decoupage. Hver onsdag kl. 13.00 - 15.00.
Det er også for nybegyndere, og der er hjælp at hente. Kom og se hvad det er og prøv det.

Herrehjørnet fredag i ulige uger kl. 12.30-14.00. .  
Pris: 20 kr. Kun for herrer - og vi hygger os. 
Kontakt Torkil tlf. 25153437 

Solsikken - et mødested for førtidspensionister. 
onsdage kl. 10 -16 (medhjælper fra 10-15) 
fredage kl. 10 -14 (medhjælper fra 10-14) 
Kontakt Yvonne tlf. 21221705 

Pårørendevejledning onsdag og torsdag kl. 10.00-12.00. Kontakt Helena Lindholm på tlf. 40138475

Sygeplejeklinikken kontakt på tlf. 48494293

Aktivitetscentret Sophielund - www.sophielund.horsholm.dk

Aktivitetscentret Sophielund er for alle pensionister og efterlønnere i Hørsholm Kommune.
Du er velkommen til at kigge indenfor til aktiviteter, spisning eller andre arrangementer.
Se også Sophienyt-bladet, som du kan tilsendt på mail - send din mailadresse til sophielund@horsholm.dk

Banko. Vel mødt til bankospil på Aktivitetscentret Sophielund den 1. september kl. 14.00. Kaffe og kage
og 3 bankoplader: 60 kr. Vi afholder samtidig generalforsamling den 1. september.
Næste bankospil i september afholdes den 15. og 29. 

Breelteparken - www.breelteparken.horsholm.dk

Margrethelund - www.margrethelund.horsholm.dk

Louiselund - www.louiselund.horsholm.dk 

Hørsholm Senior Idræt - www.hsid.dk  
mail: kontakt@hsid.dk   

Advokatvagten - Hørsholm Bibliotek Torsdag 2.,16. og 30. september.
Kl. 16.30-18.00, 1. sal lokale Ewald

 

Seniorrådet er et uafhængigt råd, som er demokratisk valgt i kommunen blandt seniorer på 60 år og derover

Seniorrådet i Hørsholm orienterer Seniorrådets hjemmeside: www.seniorraad.horsholm.dk Facebook: Hørsholm Seniorråd

Årets Seniorudflugt  

Tidspunkt: 13. - 14. - 15. og 16. september.  Bemærk, at det er nødvendigt at købe billet. Pris: 50 Kr.  

Sidste år var den traditionelle seniorudflugt ikke mulig at  gennemføre på grund af Covid-19, og derfor blev det en  ”lokal seniorudflugt”. Mange deltagere har opfordret til, at  den bliver gentaget, og det har Seniorrådet besluttet at  gøre, og har indgået aftale med flere lokale  

frokostrestauranter. 

Billetsalget finder sted i Trommen.  

mandag den 30. august kl. 10.00 - 12.30 til 13. og 14. september  tirsdag den 31. august kl. 10.00 - 12.30 til 15. og 16. september  Der kan betales med kontanter eller mobil pay - ikke betalingskort.  

Man kan ikke selv vælge, hvilken restaurant man køber  billet til. Man får en billet i en lukket kuvert, som indeholder  navnet på den restaurant, som billetten gælder til. Hvis man  køber flere billetter, gælder alle billetter til samme  restaurant. Der kan maksimalt købes 4 billetter pr. person. Eventuelle overskydende billetter kan købes på Selmersbo,  Selmersvej 13, fra 2. september. 

Aktivitetscentret Sophielund
afholder ordinær Generalforsamling
Torsdag den 2. september kl. 14.30

Advarsel mod svindlerne  Svindlerne er hele tiden i gang  

MEN PAS PÅ, AT DET IKKE ER DIG, det går  ud over.  

Svindlerne udgiver sig typisk for at være fra din bank,  politiet, kommunen, hjemmeplejen eller lignende.  De henvender sig på mail, telefon eller måske ved at ringe  på din dør.  

INGEN MYNDIGHED VIL BEDE DIG OM DINE  PERSONLIGE OPLYSNINGER VIA MAIL, TELEFON  ELLER SMS.  

Derfor må du aldrig udlevere NemID, adgangskoder,  kontonummer eller overføre penge, hvis du skulle blive  kontaktet på den måde.  

Åben aldrig ukendte ”links”, slet sådanne mails fra din  pc, iPad eller telefon.  

Aktuelle arrangementer

Så er de fleste aktiviteter ved at komme i gang her efter  sommerferien. Der er stadig Coronaregler, som skal overholdes, og  derfor er alle aktiviteter ikke aktive endnu. Du kan holde dig  opdateret på hjemmesiderne nedenstående for at få sidste nyt.  Husk altid at medbringe dit CORONAPAS - evt. negativ test.   

Selmersbo - www.selmersbo.dk 48494300 

Fællesfrokost hver onsdag og fredag kl.12. 
Husk tilmelding til Anne tlf. 48494300. 

IT - hjælp hver torsdag kl. 10-12. Kom og få løst dit IT/ internetproblem. Medbring din PC/Tablet/iPad/Smartphone. (Ikke undervisning) 

Drop-In sammen med hyggelige damer hver torsdag  kl. 13.00 - 15.30. Vi mødes for at strikke, sy og sludre om alt, hvad  der sker omkring os. Det er hyggeligt, og alle er velkomne. Kontakt  Vibeke L. tlf. 40134316  

Bankospil mandag 16. august kl. 13.00. UDSOLGT  Pris: 50 kr. kaffe, kage og 3 plader.  
Kom og deltag i vores hyggelige bankospil. 
Tilmelding nødvendig. 

Quiz og Frokost mandag 9. august kl. 12. frokost.  Quiz kl.13 - kom og få en hyggelig dag, hvor vi først spiser frokost  og bagefter quizer. Vi stiller spørgsmålene og I svarer (der er 3  valgmuligheder)  
Pris: 20 kr. inkl. Kaffe og kage. 

Frokost og Foredrag om udskiftning af NemID 
Mandag den 23. august kl. 12.00 frokost og kl. 13. foredrag Nærmere info på hjemmesiden og nyhedsbrev. 

Solsikken - et mødested for førtidspensionister. 
onsdage kl. 10 -16 (medhjælper fra 10-15) 
fredage kl. 10 -14 (medhjælper fra 10-14) 
Kontakt Yvonne tlf. 21221705 

Herrehjørnet fredag i ulige uger kl. 12.30-14.00. .  
Pris: 20 kr. Kun for herrer - og vi hygger os. 
Kontakt Torkil tlf. 25153437 

Sygeplejeklinikken kontakt på tlf. 48494293

Aktivitetscentret Sophielund - www.sophielund.horsholm.dk

BEMÆRK SENESTE NYT: Den 1. september kl. 14.00 er der bankospil på Aktivitetscentret Sophielund. Kaffe og kage og 3 bankoplader 60 kr. Hørsholm Efterlønsklub, som arrangerer bankospillene, afholder samtidig generalforsamling den 1. september.

Aktivitetscentret Sophielund er for alle pensionister og efterlønnere  i Hørsholm Kommune. Du er velkommen til at kigge indenfor til  aktiviteter, spisning eller andre arrangementer. Se også Sophienyt bladet, som du kan få tilsendt på mail - send din mailadresse til  sophielund@horsholm.dk 

På grund af ombygning er kun ”selvtræning” af ”tilmeldte” muligt  pt. 

Restauranten er åben - lige nu begrænset til 50 personer. Vi har ikke ferielukket.  

Breelteparken - www.breelteparken.horsholm.dk

Margrethelund - www.margrethelund.horsholm.dk

Louiselund - www.louiselund.horsholm.dk 

Hørsholm Senior Idræt - www.hsid.dk  
mail: kontakt@hsid.dk 

Hørsholm SeniorRådgivning 

Hørsholm SeniorRådgivning

Vi holder sommerferie fra fredag den 18. juni og er tilbage tirsdag den 17. august 2021

Telefonopkald og mails vil i sommerferien blive besvaret.

Med venlig hilsen Hørsholm SeniorRådgivning

Er du fyldt 55 år og bor i Hørsholm Kommune, kan du få råd og vejledning eller blot en snak.

Fortroligt - Personligt – Gratis

 1. Du ­ finder Hørsholm Seniorrådgivning på Selmersbo, Selmersvej 13 tirsdag og torsdag mellem kl. 10 - 11
 2. Du kan ringe på 4586 1117 eller
 3. Du kan sende en mail til: hsr.uk@mail.tele.dk
 4. Se mere på www.hørsholmseniorrådgivning.dk

Advokatvagten - Hørsholm Bibliotek

Torsdag 5. og 19. august. 
Torsdag 2. og 16. september.
Disse dage 16.30-18.00, 1. sal lokale Ewald

Seniorrådet er et uafhængigt råd, som er demokratisk valgt i kommunen blandt seniorer på 60 år og derover

Seniorrådet i Hørsholm orienterer Seniorrådets hjemmeside: www.seniorraad.horsholm.dk Facebook: Hørsholm Seniorråd

Så kom sommeren. JA - NU lysner det! Der er så meget vi kan se frem til.

Mange af de hyggelige og givende aktiviteter genoptages, så vi igen kan blive udfordret og få ”en på opleveren” – så dejligt.

Seniorrådet har besluttet at gentage vores succesfulde seniorudflugt.

Nu skal vi nyde hinandens selskab med en bid mad. Vi vender tilbage med mere faktuelle informationer om tid, sted og praktiske rammer.

JA, og så er der jo kommunevalg til efteråret! Og vi i Seniorrådet vil gerne stille disse kommende og nuværende politikere nogle relevante spørgsmål!

Vores prioriteter er:

 • Friplejehjem ASAP
  • INGEN nedskæringer på ældreområdet (Plejecentre & hjemmeboende)
  • Afhjælpe ensomheden hos hjemmeboende seniorer
  • Mere fremkommelighed, bl.a. forbedrer fortove og belysning, og hermed mindske faldulykker.

Hvad er de valgte politikeres realistiske mål og ønsker for 1/3 af Hørsholms borger, de kommende år?

JA nemlig seniorerne i Hørsholm!

STOR sommerhilsen Lisbet Schmølker, Formand

Successen fra sidste års Seniorudflugt gentages i 2021

Sidste år tvang Corona pandemien Seniorrådet til at tænke alternativt vedrørende den årlige Seniorudflugt. Det viste sig, at den alternative måde at gennemføre Seniorudflugten på blev en stor succes, som blev rost fra alle sider. Derfor og fordi der fortsat hersker en del usikkerhed om de fremadrettede restriktioner, har Seniorrådet besluttet, at årets Seniorudflugt vil følge samme ’’opskrft’’ som i 2020.

Der vil senere blive meldt ud om tidspunkt for Seniorudflugten, salg af billetter osv.

Hørsholm Senior Idræt (HSI)

HSI har 32 forskellige idrætter for[1]delt på 24 indendørs- og 8 udendørs idrætter.

Vi har i Coronaperioden haft flest udendørs aktiviteter - fx petanque, cykling, motion i naturen og vandreture, men der har også været gang i afspænding og gymnastik samt tørsvømning.

Det har været en vanskelig periode med mange restriktioner - nogle aktiviteter har vi måttet aflyse, andre har kunnet gennemføres med holddeling.

Efter sommerferien regner vi med, at alle aktiviteterne starter på normal vis. Vi har nye aktiviteter i støbeskeen, men vi er begrænset af halkapacitet.

Det er nødvendigt for os seniorer, at vi får motion, og alle fra 55 år kan deltage - ellers ingen aldersbegrænsning.
Følg vores hjemmeside: www.hsid.dk

Hørsholm SeniorRådgivning

Vi holder sommerferie fra fredag den 18. juni og er tilbage tirsdag den 17. august 2021

Telefonopkald og mails vil i sommerferien blive besvaret.

Med venlig hilsen Hørsholm SeniorRådgivning

Er du fyldt 55 år og bor i Hørsholm Kommune, kan du få råd og vejledning eller blot en snak.

Fortroligt - Personligt – Gratis

 1. Du ­ finder Hørsholm Seniorrådgivning på Selmersbo, Selmersvej 13 tirsdag og torsdag mellem kl. 10 - 11 2. Du kan ringe på 4586 1117 eller
  3. Du kan sende en mail til: hsr.uk@mail.tele.dk
  4. Se mere på www.hørsholmseniorrådgivning.dk

Vidste du, at Seniorrådet har en indkøbsordning, hvor du kan få handlet ind fra lokale forretninger i Hørsholm?

Hvis du er en ældre hørsholmer, som ikke selv kan klare at handle ind, men gerne vil have dine varer fra lokale forretninger i Hørsholm, er dette stadig muligt, for Seniorrådet har en indkøbsordning og et hold ”indkøbere”.

En del borgere vil foretrække at få sine varer fra forretninger, hvor de tidligere selv har handlet, og hvor de kender varesortimentet. Praktisk foregår det ved, at du får kontakt til en person (indkøber). Indkøberen leverer varerne til dig, og det er en gratis service.

Ordningen er meget personligt relateret, og du får dine varer fra forretninger i Hørsholm, som du ønsker det. Normalt købes der ind en gang om ugen, efter direkte aftale dig og indkøberen imellem.

Har du brug for hjælp til at købe ind, eller har du lyst og energi til at handle ind for en dine medborgere, er du meget velkommen til at kontakte Kirsten Winther tlf. 2258471

Endelig kan vi igen komme i gang med arrangementer, men der er stadig Coronaregler, som skal overholdes, og dertil kommer sommerferien. I kan holde jer opdateret på hjemmesiderne nedenstående for at få sidste nyt.

Aktuelle arrangementer

Selmersbo - www.selmersbo.dk

NB: Ferielukning fra 12. juli til 23. juli. Husk Coronapas eller negativ test maks. 72 timer gl.

Fællesfrokost hver onsdag og fredag kl.12. Husk tilmelding til Anne tlf. 48494300.
Yoga hver torsdag kl. 10.00-12.00. Kontakt Vibeke C. på tlf. 31153378.
Gymnastik hver onsdag kl. 9.00-10.00. Kontakt Annette på tlf. 20462664.
IT - hjælp hver torsdag kl. 10-12. Kom og få løst dit IT/internetproblem. Medbring din PC/Tablet/iPad/Smartphone. (Ikke undervisning).
Drop-In sammen med hyggelige damer hver torsdag kl. 13.00 - 15.30. Vi mødes for at strikke, sy og sludre om alt, hvad der sker omkring os. Det er hyggeligt, og alle er velkomne. Kontakt Vibeke L. tlf. 40134316.
Quiz og Frokost onsdag 23. juni kl. 12. Quiz kl.13 - kom og få en hyggelig dag, hvor vi først spiser frokost og bagefter quizer. Vi stiller spørgsmålene og I svarer (der er 3 valgmuligheder) Pris: 20 kr. inkl. kaffe og kage.
Bankospil mandag 28. juni kl. 13.00. UDSOLGT. Pris: 50 kr. kaffe, kage og 3 plader.
Frokost og Foredrag om udskiftning af NemID. Mandag den 23. august kl. 12.00 frokost og kl. 13. foredrag. Nærmere info på hjemmesiden og nyhedsbrev.
Solsikken - et mødested for førtidspensionister. Onsdage kl. 10 -16 (medhjælper fra 11-15) og fredage kl. 10 -14 (medhjælper fra 10-14). Kontakt Yvonne tlf. 21221705
Herrehjørnet fredag i ulige uger kl. 12.30-14.00. Pris: 20 kr. Kun for herrer - og vi hygger os. Kontakt Torkil tlf. 25153437

Aktivitetscentret Sophielund - www.sophielund.horsholm.dk

Aktivitetscentret Sophielund er for alle pensionister og efterlønnere i Hørsholm Kommune. Du er velkommen til at kigge indenfor til aktiviteter, spisning eller andre arrangementer. Se også Sophienytbladet, som du kan få tilsendt på mail - send din mailadresse til sophielund@horsholm.dk. På grund af ombygning er kun ”selvtræning” af ”tilmeldte” muligt pt. Vi søger en fysioterapeut til motionsholdene, så også de kan komme i gang.

Restauranten er åben - lige nu begrænset til 50 personer.

Vi har ikke ferielukket.

Louiselund - www.louiselund.horsholm.dk.

Breelteparken - www.breelteparken.horsholm.dk.

Margrethelund - www.margrethelund.horsholm.dk.

Hørsholm Senior Idræt - www.hsid.dk Mail: kontakt@hsid.dk 20746661.

Hørsholm SeniorRådgivning - se afsnit herom.

Advokatvagten Torsdag 24. juni - derefter sommerferielukket. kl. 16.30-18.00, 1. sal lokale Ewald/Struense