Mødet blev afholdt på Selmersbo
Ordstyrer: Lisbeth Schmølker
Referent: Lone Sønderbo

Deltagere på mødet Lisbet Schmølker, Steen Fich Andersen, Jørgen Nielsen, Hanne Wendt og Lone Sønderbo.
Anne Ehrcenreich deltog delvis på Teams link.
Anders Kinnerup meldte afbud

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.

2. (Godkendelse af referat fra sidste SR-møde den 5/1). Referat ikke udsendt endnu.

3. Meddelelser fra: Formand, Næstformand/Kasser/sekretær & medlemmer.
Møde på rådhuset Jan Dehn torsdag den 19-01-2023 kl. 13.30-14.30 - alle
medlemmer af Seniorrådet deltager.
Orientering om hvordan SR arbejder.

Vi fortsætter med Seniorsiden i Ugebladet, som Steen Fich Andersen bliver ansvarlig for og tager kontakt til Ugebladets kontaktperson.

4. Besøg på Plejehjemmene fremover:

a: Feb.: I håbet om, at Bodil Lolle har lyst til at deltage, inviteres hun til SR mødet i februar, som holdes på Selmersbo.
b: Marts: Sophielund
c: April: Louiselund

5. Hørsholm Kommunes Direkte relationer:

SSU's dagsorden - Møde den 16/1 -

Velfærdsteknologi - vi ser frem til et godt og tæt samarbejde, hvor bl.a. Jørgen Nielsen fra SR deltager.

Vi støtter op om længst mulig i eget hjem.

Rekruttering og fastholdelse af personale prioriteres - ønsker at klæde
personalet bedre på til.

Reduktion i rengøringsfrekvens – vi vil følge med i udviklingen og konsekvenserne for de berørte.

Ændret frekvens i linnedskift – vi vil følge med i udviklingen og konsekvenserne for de berørte.

Omlægning i akutfunktionen – vi vil følge med i udviklingen og konsekvenserne for de berørte.

Der ansættes flere ufaglærte på ældreområdet – vi spørger ind til beslutningen og undersøger konsekvenserne for de berørte, herunder sikkerhed ift medicin mv.

Reduktion i midlertidige pladser – vi følger udviklingen og konsekvenserne for de berørte.

Udlejning 2- rums ældreboliger i Breelteparken til ukrainske flygtninge – vi spørger ind til beslutningen i lyset af udviklingen vedrørende ældreboliger.


SSFKU ingen dagsorden pt. - møde den 18/1

Økonomiudvalget - møde den 11/1

13-01-2023
Referent Lone Sønderbo