Mødet afholdes på Selmersbo

Dagsorden:

  1. Valg af mødeleder og ordstyrer
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Godkendelse af referat af mødet den 7.oktober 2021
  5. Meddelelser fra formand, sekretær, kasserer og medlemmer
  6. Høringssvar november
  7. Eventuelt

 

Hørsholm kommune direkte relationer:

SSU dagsorden 11/11

SU    Dagsorden 10/11

ØU.   Dagsorden 10/11

Trygshedsudvalget Dagsorden

 

Hørsholm kommune indirekte relationer:

MPU dagsorden 14/10

SFKU dagsorden 13/10

 

Nyt fra institutionerne, herunder hjemmeplejen, plejecentre og B&P råd.

 

Informationer fra arbejdsgrupper

 

Kalender:

  1. December SR møde + julefrokost som LBO arrangerer

Mvh Jørgen,

sekretær i Seniorrådet

5155 0101