STATUSRAPPORT maj 2021

Generelt:

• SR vil gerne have et møde med borgmesteren.

• SR ønsker en dialog med de kommende og nuværende politiker, om hvad ”de vil med” os gamle i Hørsholm – hvordan strukturer vi og aftaler dette?

• SR ønsker aktindsigt i mange sager – men vi føler ” os holdt udenfor”.

• SR Fokusområder -friplejehjem, - ingen nedskæringer, -ensomhed, tryghed.

• SR er bekymrede for hjemmeplejen, og den manglende bemanding og dermed også manglende hjælp til de svage og syge.

• SR er blevet bekendt med en MEGET voldsom klage over kritisable forhold på Sophielund. Klagen er sendt til SSU, lederen af plejecentret samt til Dorthe Dahl. Det er barske ting man må læse, og SR håber, at der er taget de fornødne skridt for at vende hele denne triste situation på Sophielund. Og at SR løbende bliver holdt orienteret om forløbet, og om de nødvendige tiltag, for at skabe et bedre plejecenter for beboerne og dets personale.

• SR arbejder vider på at gentage succesen med skovturen, på forskellige restauranter i kommunen, med Corona- sikkerhed.


• Næste SR-møde er planlagt til d. 10. juni– ja, og forhåbentlig et fysisk møde, det sidste inde sommerferien i juli.