Hørsholm Kommune står over for mange udfordringer på ældreområdet, hvorfor seniorrådet i samspil med kommunalbestyrelsen, politiske udvalg, leverandører, foreninger og råd prioriterer opgaver i fællesskab

Vi har regelmæssige møder med de politiske udvalg på basis af de udsendte dagsordner, hvor aktuelle emner drøftes. Referater af de månedlige møder bliver hurtigt lagt ud på Seniorrådets hjemmeside og sendt til kommunalbestyrelse og administrationen på rådhuset.

Vi tilstræber at få et højt vidensniveau inden for alle relevante områder. Vi supplerer vores viden gennem litteratur, temadage og konferencer i Danske Ældreråd. Vi udveksler erfaringer med alle danske seniorråd.

Seniorrådet vil fortsat fremme det gode samarbejde med kommunens ledelse, og de forskellige politiske udvalg. Dialogen vil være omdrejningspunktet via vores mange udvalg.