Da vi ved sidste SR møde d. 19. august ikke nåede punkterne fra nr. 11 genudsendes dagsordenen igen.

Mødet afholdes på Selmersbo

Afbud: Marianne, Jesper, Mogens

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra mødet den 19.august
 3. Meddelelser fra formand, sekretær og kasserer.
 4. Høringssvar (Marianne)
 5. Hørsholm Kommune direkte relationer:

         Dagsordner: SSU - 20/9, SU - 23/9, ØU - 9/9 & 29/9 (2. behandling af budget -22), Tryghedsudvalget 24/8 Jørgen

 1. Hørsholm Kommune Indirekte relationer

        Dagsordner: MPU - 23/9, SKFU dagsorden 22/9      

 1. Nyt fra Institutionerne:

        Herunder Hjemmeplejen,

        Plejecentre generelt, Breelteparken; NB! invitation til åbning af varmtvandsbassinet d. 8. sep.,
        Sophielund – inkl. Aktivitetscenter, Selmersbo

        B&P råd: Breelteparken plejecenter, Sophielund plejeboligerne, Margrethelund, Louiselund plejeboligerne,
        Louiselund rehabilitering & sundhedscenter

        Kort mundtlig afrapportering

 1. Informationer fra arbejdsgruppeformænd:

        Orientering fra:

        Hørsholm Senior Idræt, Seniorrådgivningen, Frivilligcentret – herunder de frivillige, Indkøbsgruppen,
        Køkkenbrugergruppen, Danske Ældre Råd, Nordgruppen, Regionsældrerådet 

 1. PR

        Hjemmeside i oktober, Månedsannonce/Seniorsiden, Hvem skriver i Ugebladet - hvad skal emnet være?

 1. Evt. + Diverse
 2. a) Opfølgning på sommerseminar og fokusområder
 3. b) Kørekursus.
 4. c) Seniorudflugt
 5. d) Valgform og valgperiode ( *se vedlagte filer, læs det igennem og vi drøfter for og imod ændringer -ikke vedlagt her)
 6. e) Kommunalvalget, hvad gør SR??
 7. f) Aktiv senioruge (Lisbet evt. andre?)

Kalender :      

 1. august: kl. 19-21 ” Høringsmøde” om budget 22-25 på Usserødskole
 2. oktober: SR-møde
 3. oktober: Dansk Ældreråd, Nyborg Strand
 4. november: SR-møde
 5. december: SR- møde + julefrokost

Housekeeping: Denne gang Niels & Lisbet