Mødet afholdes på Rådhuset, blok 13, mødelokale MC 11
Deltagere: Steen Andersen, Hanne Wendt, Jørgen Nielsen og Anne Ehrenreich (referent)
Afbud: Lisbet Schmølker

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden

  Godkendt.
 2. Godkendelse af referat fra sidste SR-møde d.17/8

  Godkendt.
 3. Meddelelser (næstformand, kasserer, sekretær og medlemmer)

  Steen Andersen afventer svar fra Jan Dehn om kommunens finansiering af Seniorskovturen (ca. 62.000 kr.)
  Indkøbsgruppen – Seniorrådet besluttede at stoppe sin deltagelse i arbejdet pr. 30. september 2023, hvilket er meddelt kommunen i juli måned. Seniorrådet forventer derfor, at Hørsholm Kommune har orienteret de berørte borgere om deres fremtidige mulighed for indkøb.
 4. Hørsholm Kommune direkte relationer:

  • SSU´s dagsorden - møde d. 11/9
  Seniorrådet har ikke modtaget en dagsorden.
  • SSK´s dagsorden - møde d. 13/9
  Seniorrådet har ikke fået en dagsorden.
  • Klima/ miljø - møde d. 12/9 – SR afventer fortsat at blive indkaldt til dialogmøde med udvalgsformanden.
  • - fjernvarme - Seniorrådet afventer på vegne af borgerne nærmere oplysninger om kommunens plan på området, som har stor betydning for seniorernes mulighed for at disponere samt økonomi.
  Kommunens økonomi og budgetter for -23 & -24 - / dialogmødet d. 30/8
  - Seniorrådet har givet sine synspunkter til kende i sit høringssvar (referat fra ekstraordinært møde i Seniorrådet den 18. august 2023).
  Netværk for ældre i Hørsholm møde d. 19/9
  - Lisbet Schmølker/Steen Andersen deltager.
  Tryghedsudvalget
  - Jørgen Nielsen deltager.
 5. Nyt fra Institutionerne:

  a. Hjemmeplejen
  Hanne Wendt orienterede om situationen.
  b. Plejecentre generelt
  c. Breelteparken
  d. Sophielund – aktivitetscentret
  Hanne Wendt deltager i generalforsamlingen den 18. september 2023. Aktivitetscentret kæmper som de øvrige centre på Sophielund, Selmersbo og Breelteparken for sit fremtidige budget.
  e. Selmersbo
  Hanne Wendt har deltaget i
  f. Breelteparken plejecenter, B&P- råd
  Jørgen Nielsen orienterede efter et beboer- og pårørende møde.
  g. Sophielund - plejeboligerne, B&P-råd
  Hanne Wendt orienterede efter et beboer- og pårørende møde.
  h. Margrethelund, B&P råd
  Jørgen Nielsen orienterede efter et beboer- og pårørende møde.
  i. Louiselund – plejeboligerne, B&P-råd
  Steen Andersen deltager i et beboer- og pårørende møde den 7. september 2023.
  j. Louiselund – rehabilitering & sundhedscenter
 6. Informationer fra arbejdsgrupperne:

  a) Seniorudflugten 2023
  Kommunens bidrag til udflugten søges fortsat afklaret.
  b) Frivilligcentret – Årets frivillige
  Steen Andersen deltager i møde om årets frivillige den 7. september 2023.
  c) Orientering fra Danske Ældre Råd
  Seniorrådet deltager i Danske Ældre Råds temadag om fremtidens boliger for ældre den 24. oktober 2023.
  d) Nordgruppen – møde d. 15/9
  Seniorrådet deltager i mødet.
  e) Regionsældrerådet – møde d. 29/9
  Seniorrådet deltager.
  f) Friplejehjem
  Seniorrådet følger arbejdet.
 7. PR:

  a) Hjemmeside
  Hørsholm Kommune opdaterer løbende hjemmesiden med dagsorden og referater for møder i Seniorrådet
  b) Senior Guide, status JS Media
  Seniorrådet arbejder med guiden og forventer, at den bliver gjort færdig inden årets udgang.
 8. Evt+Diverse

  Kalender:
  - Seniorrådet deltager i Danske Ældreråds konference den 23. november 2023 i Vingstedcentret med fokus på den kommunale velfærd
  - Næste møde i Seniorrådet den 5. oktober 2023