Indkaldelse til 3. møde i Seniorrådet 2021

Torsdag den 10 juni 2021 kl. 9.00 + frokost 12.00-13.00 med Morten Slotved

På Selmersbo dvs fysisk møde

Dagsorden:

 1. Valg af mødeleder og ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Godkendelse af referat (der er ikke udsendt referat – mødet aflyst)
 5. Meddelelser fra formand, sekretær og medlemmer
  1. Herunder spm om aktindsigt drøftes
  2. Herunder møde med borgmesteren 10 juni 2021
  3. Påvirkning af KB indtil valget
 6. Høringssvar
 7. Dagsordener og referater
  1. Direkte relationer
  2. SSU 16/6 SU 17/6, ØU 10+28/6, Tryghedsudvalget 24/8
  3. Indirekte relationer
  4. MPU 17/6 og SFKU 16/6
 1. Nyt fra institutioner, hjemmeplejen, plejecentre og B&P
 2. Info fra arbejdsgrupper
 3. Statusområder:
  1. Seniorudflugt
  2. Fokusområder -friplejehjem, - ingen nedskæringer, -ensomhed, tryghed
  3. PR, Hjemmeside, seniorsiden, ugebladet
 4. Næste møde