Mødet startede på Politistationen, Hjemmeplejen – Indgang 5 – efterfølgende møde på Selmersbo.
Dagsorden udsendt den 26.01.2023
Referent Lone Sønderbo
Deltagere på mødet: Lisbet Schmølker, Steen Fich Andersen, Jørgen Nielsen, Hanne Wendt, Anne Ehrenreich og Lone Sønderbo.
Anders Kinnerup havde meldt afbud.


Mødet startede med en gennemgang og rundvisning af Hjemmeplejen V. Angelica.
En imponerende og velfungerende hjemmepleje, som Angelica har fået sat i system og virker overbevisende godt! Det var et glad og imponeret Seniorråd, som forlod Hjemmeplejen, for at fortsætte mødet på Selmersbo.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt.
  2. (godkendelse af referat fra sidste SR-møde den 12.01): referat godkendt.
  3. Meddelelser fra: Formand, Næstformand/kasserer/sekretær og medlemmer: Intet at bemærke
  4. Hørsholm Kommunes direkte relationer:

SSU's dagsorden – møde den 6. februar:

  1. Sundhedsklynger Nord; Det er MEGET vigtigt, at ”den ældre medicinske patientkommer” kommer i fokus, i en kommune som vores med et befolkningsgrundlag, hvor mere end 30% er +60 årige og at Borgmesteren får viden og fakta på området.
  2. Sygefraværsstatistik; SR byder denne længe ventede statistik velkommen, og vil følge den med interesse. SR ser frem til at modtage det oplæg, som der fremlægges ved mødet –
  3. Rekruttering og fastholdelse. SR, har efter vores møde m Angelica, fået informationen at, rekrutteringen af sygeplejersker ”køre på skinner” i kommunen, stort tillykke med det!
  4. Velfærdsteknologi; SR ser frem til at blive orienteret om den løbende udvikling, og samarbejdet med SR`s repræsentant på området; Jørgen Nielsen.
  5. Status ældre; Bliver fulgt nøje af SR.

SSK (sport-, sundhed- og kulturudvalg) 8. februar: Punkt 1 som SSU´s understreger igen at dette område bør ligge i SSU!

SR ser frem til at svømmehallen bliver renoveret – besparelser ved forebyggelse.

Seniorsiden i Ugebladet: Og PR skal nytænkes!

     6. PR. NY Senior information (Seniorguide) Lisbet Schmølker og Lone Sønderbo har møde med to PR-bureauer d. 21/2

     7. Høringssvar på Urologi produkter udformes og sendes til kommunen ASAP 

     8. Vores kontakt info: Hjemmesiden v/Anders Kinnerup

Mødet slutter kl 16:15)

09.02.2023
Referent Lone Sønderbo

 
 

 
Mødet blev afholdt på Selmersbo

Ordstyrer: Lisbeth Schmølker

Referent: Lone Sønderbo

Deltagere på mødet Lisbet Schmølker, Steen Fich Andersen, Jørgen Nielsen, Hanne Wendt og Lone Sønderbo.
Anne Ehrcenreich deltog delvis på Teams link.
Anders Kinnerup meldte afbud

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.


2. (Godkendelse af referat fra sidste SR-møde den 5/1). Referat ikke udsendt endnu.

3. Meddelelser fra: Formand, Næstformand/Kasser/sekretær & medlemmer.
Møde på rådhuset Jan Dehn torsdag den 19-01-2023 kl. 13.30-14.30 - alle
medlemmer af Seniorrådet deltager.
Orientering om hvordan SR arbejder.

Vi fortsætter med Seniorsiden i Ugebladet, som Steen Fich Andersen bliver ansvarlig for
og tager kontakt til Ugebladets kontaktperson.

4. Besøg på Plejehjemmene fremover:

a: Feb. : I håbet om, at Bodil Lolle har lyst til at deltage,
inviteres hun til SR mødet i februar, som holdes på Selmersbo
b: Marts : Sophielund
c: April : Louiselund

5. Hørsholm Kommunes Direkte relationer:

SSU's dagsorden - Møde den 16/1 -

Velfærdsteknologi - vi ser frem til et godt og tæt samarbejde , hvor bl.a. Jørgen Nielsen fra SR deltager.

Vi støtter op om længst mulig i eget hjem.

Rekruttering og fastholdelse af personale prioriteres - ønsker at klæde
personalet bedre på til.

Reduktion i rengøringsfrekvens – vi vil følge med i udviklingen og konsekvenserne for de berørte.

Ændret frekvens i linnedskift – vi vil følge med i udviklingen og konsekvenserne for de berørte.

Omlægning i akutfunktionen – vi vil følge med i udviklingen og konsekvenserne for de berørte.

Der ansættes flere ufaglærte på ældreområdet – vi spørger ind til beslutningen og undersøger konsekvenserne for de berørte, herunder sikkerhed ift medicin mv.

Reduktion i midlertidige pladser – vi følger udviklingen og konsekvenserne for de berørte.

Udlejning 2- rums ældreboliger i Breelteparken til ukrainske flygtninge – vi spørger ind til beslutningen i lyset af udviklingen vedrørende ældreboliger.


SSFKU ingen dagsorden pt. - møde den 18/1

Økonomiudvalget - møde den 11/1

13-01-2023
Referent Lone Sønderbo