Hørsholm – 26.9. 2023

Møde i Seniorrådet torsdag den 5. oktober 2023 kl. 9:00

Deltagere: Steen Andersen, Hanne Wendt, Jørgen Nielsen og Anne Ehrenreich (referent)

Afbud: Lisbet Schmølker

Mødet starter på Louiselund – Hus 4, deltagere fra Sr.: Hanne W., Jørgen Nielsen og Steen Andersen.

Kl 9.00 – 10.00 Møde og rundvisning med leder Pernille W. Nielsen for at alle i Seniorrådet kender stedet. Konstruktivt møde – uden referat. 

 

Kl. 10.00 – 12.30 Seniorrådsmøde – På Sophielund.

 

Dagsorden:                                                                                                

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 1. Godkendelse af referat fra sidste SR-møde d. 7.9.2023

Godkendt

 1. Meddelelser (formand, næstformand, kasserer, sekretær og medlemmer)

 

 1. Hørsholm Kommune direkte relationer: 
 • SSU´s dagsorden – 9.10-23
 • Hørsholm-strategien:

Seniorrådet noterer, at strategiens tre pejlemærker er Børneliv, Byliv og Bæredygtighed, og at strategien ikke nævner seniorerne og de ældre særligt meget, selv om denne gruppe udgør knapt 9000 borgere.

Seniorrådet mener, at strategien også burde nævne seniorerne og de ældres vigtige bidrag til Hørsholm på mange forskellige områder. Endvidere finder Seniorrådet ikke, at strategien kan bruges som grundlag for at omprioritere midler fra ældre til børn. Der skal være plads i Hørsholm til alle generationer.

 • Status for robotstøvsugere

Seniorrådet hilser velkomment, at der bliver mulighed for, at borgerne har mulighed for at komme på aktivitetscenter Sophienlund for at få demonstreret forskellige robotstøvsugere. Demonstration for borgere 31.okt. Breelteparken og 8. og 13. nov. På Sophielund. Efter dagens møde vil Seniorrådet få demonstreret støvsugerne.

Seniorrådet lægger vægt på, at borgere, som ikke har råd, kan få økonomisk hjælp til anskaffelse af en støvsuger.

 • Forslag til håndtering af budgetudfordringerne i Breelteparkens centralkøkken

Seniorrådet håber og forventer, at Hørsholm Kommune finder en løsning med at sikre dagligt frisklavet mad til borgerne. Seniorrådet kan godt støtte, at prisen for biretter hæves.

 

 • Orientering om opstart af samarbejde vedr. friplejehjem ved Klædebo

Seniorrådet følger med interesse byggeriet af friplejehjemmet og vil gerne snart have et møde med bygherre, som Seniorrådet havde i 2020.

 

 • Orientering om opstart af samarbejde med friplejehjem ved Klædebo

Seniorrådet foreslår, at kommunen udover at besøge Helsingør kommune også tager kontakt til Frederikssund og Gribskov kommuner, så man ikke laver de samme fejl, som skete her i opstartsperioden.

 

Seniorrådet forventer at blive inddraget i overvejelser om prissætningen for beboerne på friplejehjemmet, herunder rådighedsbeløb.

 • Orientering om tilsyn i hjemmeplejen

Seniorrådet noterer med bekymring rapporten om ældretilsyn i Hørsholm Kommunes hjemmeplejedistrikt Sophielund. Seniorrådet noterer, at hjemmeplejen er i gang med opfølgning, og Seniorrådet forventer derfor at næste tilsyn får et mere positivt udfald.

 

 • Status på ældre

Seniorrådet noterer, at ventelisterne fortsat ser fornuftige ud.

 • Sport-, Fritid og Kulturudvalgets møde den 11. oktober 2023

 

 • Hørsholm-koret

Seniorrådet undrer sig over, at der lægges op til at give et tilskud til Hørsholm-koret i lyset af, at kommunen netop har sparet støtten til Sofie-koret væk.

 

 • Klima- og miljøudvalgets møde d. 10. oktober 2023

Steen Andersen og Jørgen Nielsen retter henvendelse til Marcus Guldager med henblik på at få faste møder om udvalgets arbejde.

 

 • Gadebelysning

Seniorrådet forventer at gadebelysningen normaliseres til niveauet før Ukraine- og energikrisen, da de slukkede lamper udgør et sikkerhedsmæssigt problem for ældre og børn, som færdes i mørket. Mørket skaber utryghed.

 

 • Kommunens økonomi og budgetter for 2023 & 2024

Seniorrådet noterer, at seniorskovturen allerede blev sparet væk i kommunens budget for 2023.

 

Netværk for ældre i Hørsholm møde d. 19/9 – referat er separat fremsendt til Seniorrådsmedlemmer.

Senior Guide er klar til distribution.

 

Kalender :

 

Demontration afrobotstøvsugere 31. okt. og 8. og 13. nov. 14-60 alle dage

 

Svindel/kriminalitet. i Trommen mandag den 20. november 14.00 – 15.30

---------------------------

 

 

Kl. 12.35- 13.40 Demonstration af robotstøvsugere v/Helle P. Skud, Sirvan og Alfa. Alle kommer fra Center for Sundhed og Omsorg Deltagere fra Sr. Hanne Wendt og Steen Andersen.

Seniorrådet har i ovenstående referat kommentereret på vores syn.

 

Mødet sluttede kl 13.40.