Torsdag den 18 august 2022 kl. 09.00 – 12.30 på Selmersbo

0. Gæsteforelæsning og debat ved udvalgsformand Caroline Victoria Christensen

1.Valg af mødeleder og ordstyrer.

2.Valg af referent.  

3.Godkendelse af dagsorden.

4.Godkendelse af referat af mødet den 9. Juni 2022

5.Meddelelser fra formand, sekretær, kasserer og medlemmer.

            - Herunder emner til årets frivillig

6.Høringssvar.  

7.Hørsholm Aktive Senioruge.

8.Hospice.

9.Valg til Hørsholm Seniorråd.

10.Hørsholm Kommune, direkte relationer  SSU,SU, ØU,

11.Hørsholm Kommune, Indirekte relationer SFKU, Byudviklingsudvalget

12.Nyt fra institutionerne, (hjemmeplejen, plejecentre generelt, Breelteparken, Sophienlund aktivitetscenter, Selmersbo, Breelteparken plejecenter B&P råd, Sophienlund plejecenter B&P råd, Margrethelund B&P råd, Louiselund plejeboliger B&P råd, Louiselund rehabilitet og sundhedscenter)  

13.Informationer fra arbejdsgrupper

(Hørsholm Senior Idræt, Frivilligcentret, Indkøbsgruppen, Køkkenbrugergruppen, Dansk Ældreråd, Nordgruppen, Regionsældrerådet)

14.Kalender og næste møde

3. September Kulturdag
15. September SR møde
6. Oktober SR møde
16. November Valg til SR
17. November SR møde
8. December SR møde og Julefrokost

15. Årshjulet og månedsaktiviter

Housekeeping står Lisbet og Jørgen for

16.Eventuelt

Mvh Jørgen, sekretær i Seniorrådet