Torsdag den 6. oktober  2022 kl. 09.00 – 13.00 på Selmersbo

Afbud fra Niels Møller, Hanne Wendt, Lisbet Schmølker, Jørgen Eirfeldt, Kjeld Flemming

1.Valg af mødeleder og ordstyrer.

2.Valg af referent.  

3.Godkendelse af dagsorden.

4.Godkendelse af referat af mødet fredag den 16. september 2022.

Der er følgende ændringer til referatet:

Der står følgende i punkt 11:

”11.Hørsholm Kommune, Indirekte relationer SFKU, byudviklingsudvalget
I lystet af alle de ændringer der sker på sundhedsområdet, f.eks i relation til den nye
sundhedslov, alt dette samlet i SFKU ansvarsområder. Måske burde man overveje at
udskille sundhedsområdet som det tidligere har været, dvs delt op i 2 udvalg, SFKU og
SSU…”

Dette ændres til:

"11.Hørsholm Kommune, Indirekte relationer SFKU, byudviklingsudvalget
I lyset af alle de ændringer der sker på sundhedsområdet, f.eks. i relation til den nye
sundhedslov, finder SR fortsat, at det er uhensigtsmæssigt at sundhedsområdet er delt
mellem 2 udvalg: SFKU og SSU. Måske burde man overveje at samle sundhedsområdet,
som det tidligere har været, og placere dette i ét udvalg.”

5.Meddelelser fra formand, sekretær, kasserer og medlemmer.

6.Høringssvar.

7.Hørsholm Aktive Senioruge.

8.Hospice.

9.Valg til Hørsholm Seniorråd.

Kalender:

Uge 42 og uge 43    udsendelse af stemmesedler

1. november præsentation af kandidater 16.30-18.00 på Selmersbo
16. november sidste frist for modtagelse af brevstemmer på Rådhuset
18. november godkendelse valgresultat 14.30 på Rådhuset, Blok 13, 2. sal th/M24
21. november nyt Seniorråd: Konstituering 16 – 17 på Selmersbo
28. november det nye seniorråd præsenteres på kommunal bestyrelsesmøde.
1. januar 2023 det nye Seniorråd trækker i arbejdstøjet

10.Hørsholm Kommune, direkte relationer SSU, ØU.

11.Hørsholm Kommune, Indirekte relationer SFKU, byudviklingsudvalget.

12.Nyt fra institutionerne.

Hjemmeplejen, plejecentre generelt, Breelteparken, Sophielund aktivitetscenter, Selmersbo, Breelteparken plejecenter B&P råd, Sophielund plejecenter B&P råd, Margrethelund B&P råd, Louiselund plejeboliger B&P råd, Louiselund rehabilitet og sundhedscenter.

13.Informationer fra arbejdsgrupper.

Hørsholm Senior Idræt, Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm, Indkøbsgruppen, Køkkenbrugergruppen, Dansk Ældreråd, Nordgruppen, Regionsældrerådet.

14.Næste møde i Seniorrådet.
17.november

15.Årshjulet og månedsaktivitet

16.November Valg til Seniorrådet
17.November SR møde
8. December SR møde og Julefrokost

16.Eventuelt.

Housekeeping: Freddy og Mogens

Med venlig hilsen

Mogens Buch-Larsen