Fredag den 17. November  2022 kl. 09.00 – 13.00 på Selmersbo

Afbud fra Mogens, Niels og Freddy

1.Valg af mødeleder og ordstyrer.

2.Valg af referent.  

3.Godkendelse af dagsorden.

4.Godkendelse af referat af mødet den 6 oktober 2022.

5.Meddelelser fra formand, sekretær, kasserer og medlemmer.

- Lisbet, Overlevering af fagområder og kontraktinfo til det nye seniorråd

6.Høringssvar.

7.Hospice.  

8.Hørsholm Kommune, direkte relationer  SSU, ØU,.

9.Hørsholm Kommune, Indirekte relationer SFKU, byudviklingsudvalget

10.Nyt fra institutionerne, (hjemmeplejen, plejecentre generelt, Breelteparken, Sophielund aktivitetscenter, Selmersbo, Breelteparken plejecenter B&P råd, Sophielund plejecenter B&P råd, Margrethelund B&P råd, Louiselund plejeboliger B&P råd, Luiselund rehabilitet og sundhedscenter)  

 

11.Informationer fra arbejdsgrupper

(Hørsholm Senior Idræt, Frivilligcentret, Indkøbsgruppen, Køkkenbrugergruppen, Dansk Ældreråd, Nordgruppen, Regionsældrerådet)

12.Kalender og næste møde

Næste møde i Seniorrådet 8.december

 

  1. Årshjulet og månedsaktivitet

   17. November SR møde

     8. December SR møde og Julefrokost

Housekeeping

Lars og Marianne

14.Eventuelt

 

Mvh Jørgen Eirfeldt , sekretær i Seniorrådet

5155 0101