Afbud fra Marianne, Lars

1.Valg af mødeleder og ordstyrer.

2.Valg af referent.  

3.Godkendelse af dagsorden.

4.Godkendelse af referat af mødet den 18 august 2022.

5.Meddelelser fra formand, sekretær, kasserer og medlemmer.

- Freddy redefinering af SR prioriteter

6.Høringssvar.

7.Hørsholm Aktive Senioruge.

8.Hospice.

9.Valg til Hørsholm Seniorråd.

10.Hørsholm Kommune, direkte relationer  SSU, ØU,.

11.Hørsholm Kommune, Indirekte relationer SFKU, byudviklingsudvalget

12.Nyt fra institutionerne, (hjemmeplejen, plejecentre generelt, Breelteparken, Sophielund aktivitetscenter, Selmersbo, Breelteparken plejecenter B&P råd, Sophielund plejecenter B&P råd, Margrethelund B&P råd, Louiselund plejeboliger B&P råd, Louiselund rehabilitet og sundhedscenter)  

13.Informationer fra arbejdsgrupper

(Hørsholm Senior Idræt, Frivilligcentret, Indkøbsgruppen, Køkkenbrugergruppen, Dansk Ældreråd, Nordgruppen, Regionsældrerådet)

14.Kalender og næste møde

 15. Årshjulet og månedsaktivitet

16. September SR møde
6. Oktober SR møde
16. November Valg til Seniorrådet
17. November SR møde
8. December SR møde og Julefrokost

Housekeeping næste gang?

16.Eventuelt

Mvh Jørgen Eirfeldt , sekretær i Seniorrådet