I det følgende angives de arbejdsgrupper, udvalg m.m., hvor Seniorrådets medlemmer og suppleanter m.fl. indgår i samarbejdet med Hørsholm Kommune. Seniorrådet er ikke kun de medlemmer, der er valgt ind i selve rådet, men i høj grad de frivillige, der giver en hånd med i de mange arbejdsgrupper. Disse aktive frivillige og Seniorrådets medlemmer er ulønnede.

Social- og Seniorudvalget (SSU):
Lisbet Schmølker, Lars Bjørck Olsen, Jørgen Eirfeldt, Jesper Lauritsen, Marianne Preis Balser og Hanne Wendt.
Se Hørsholm Kommunes politiske udvalg her.

Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU):
Lisbet Schmølker, Lars Bjørck Olsen, Jørgen Eirfeldt og Jesper Lauritsen.
Se Hørsholm Kommunes politiske udvalg her.

Sport-, Sundhed og Kulturudvalget (SSK):
Jørgen Eirfeldt og Lisbet Schmølker,
Se Hørsholm Kommunes politiske udvalg her.

Beboer- og pårørenderåd:
Sophielund, Margrethelund, Louiselund og Breeelteparken: Marianne Preis Balser.

Plejecentre generelt: Lisbet Schmølker, Marianne Preis Balser og Hanne Wendt. Kontaktperson for Hørsholm Kommune er Dorte Dahl. 

Pårørende vejleder:
Marianne Preis Balser

Bestyrelser:

Breelteparken: Finn Rolf Jacobsen.
Selmersbo: Jesper Lauritsen repræsentant for Seniorrådet, formand og Mogens Buch-Larsen
Aktivitetscentret Sophielund: Finn Rolf Jacobsen og Hanne Wendt.
Hørsholm Senioridræt: Jørgen Eirfeldt

Ældrepolitikken i Hørsholm
Politisk følgegruppe: Lisbet Schmølker og Jørgen Eirfeldt

Ældrepolitikken skal være med til at sikre kommunens vision om, at seniorers afhængighed af personlig hjælp, omsorg og pleje aldrig bør være ensbetydende med tab af værdighed. Og at seniorer skal behandles med respekt og værdighed, og have mest muligt selvbestemmelse i hverdagen.

Seniorrådet vil være tæt på kommunens ældrepolitik med henblik på at vurdere om indhold og form fortsat danner grundlag for vore ældre menneskers trivsel.
Se Hørsholm Kommune værdighedspolitik her.

Hjemmeplejen:
Hanne Wendt.
Kontaktperson for Hørsholm Kommune er ...

Midlertidige pladser og akutteam:
Hanne Wendt.

Sundheds- og rehabilitieringscentret Hørsholm:
Marianne Preis Balser

Sygeplejeklinikken (på Selmersbo):
Hanne Wendt.

Indkøbsgruppen:
Lars Bjørck Olsen.
Indkøbs Gruppen er en gruppe frivillige, fortrinsvis pensionister, der én gang om ugen indkøber almindelige dagligvarer i nærmeste butikscenter, eventuelt går på apoteket, snakker over en kop kaffe og enkelte gange efter eget skøn ledsager til fods eller giver et lift i bilen.

For at modtage denne hjælp skal man være fysisk mere eller mindre selvhjulpen og i stand til at håndtere indhold af indkøb samt betaling af disse.

Køkken brugergruppen:
Hanne Wendt.
Madplaner gennemgås månedligt.

Handicapråd - kontaktperson:
Kjeld Flemming.