I det følgende angives de arbejdsgrupper, udvalg m.m., hvor Seniorrådets medlemmer og suppleanter m.fl. indgår i samarbejdet med Hørsholm Kommune. Seniorrådet er ikke kun de medlemmer, der er valgt ind i selve rådet, men i høj grad de frivillige, der giver en hånd med i de mange arbejdsgrupper. Disse aktive frivillige og Seniorrådets medlemmer er ulønnede.

Social- og Seniorudvalget (SSU):
Lisbet Schmølker, Lars Bjørck Olsen, Jørgen Eirfeldt, Jesper Lauritsen, Marianne Preis Balser og Hanne Wendt. Gruppen har kontakten til SSU.
Se Hørsholm Kommunes politiske udvalg her.

Sundhedsudvalget (SU):
Lisbet Schmølker, Lars Bjørck Olsen, Jørgen Eirfeldt, Marianne Preis Balser og Hanne Wendt.
Se Hørsholm Kommunes politiske udvalg her.

Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU):
Lisbet Schmølker, Lars B. Olsen, Freddy Holgersen, Jørgen Eirfeldt og Jesper Lauritsen.
Se Hørsholm Kommunes politiske udvalg her.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget (SFK):
Niels Møller.
Se Hørsholm Kommunes politiske udvalg her.

Hørsholm Kommunes Ældreudvalg:
Lisbet Schmølker og Finn Rolf Jacobsen.

Ældrepolitikken skal være med til at sikre kommunens vision om, at seniorers afhængighed af personlig hjælp, omsorg og pleje aldrig bør være ensbetydende med tab af værdighed. Og at seniorer skal behandles med respekt og værdighed, og have mest muligt selvbestemmelse i hverdagen.

Seniorrådet vil være tæt på kommunens ældrepolitik med henblik på at vurdere om indhold og form fortsat danner grundlag for vore ældre menneskers trivsel.
Se Hørsholm Kommune værdighedspolitik her.

Tryghedsudvalget:
Jørgen Eirfeldt.

Tryghedsudvalget er et rådgivende udvalg med fokus på, hvorledes der skabes mere tryghed i nærområdet. Udvalget arbejder med at sikre, at borgerne kan færdes frit på alle offentlige steder i Hørsholm.

Hjemmeplejen:
Hanne Wendt.
Kontaktperson for Hørsholm Kommune er Vibeke Alberg.

Indkøbsgruppen:
Lars Bjørck Olsen.
Senior Indkøbs Gruppen er en gruppe frivillige, fortrinsvis pensionister, der én gang om ugen indkøber almindelige dagligvarer i nærmeste butikscenter, eventuelt går på apoteket, snakker over en kop kaffe og enkelte gange efter eget skøn ledsager til fods eller giver et lift i bilen.

For at modtage denne hjælp skal borgeren være visiteret til indkøb af Hørsholm Kommune og være fysisk mere eller mindre selvhjulpen og i stand til at håndtere indhold af indkøb samt betaling af disse.

Visitationen kan træffes fra kl. 9.00 til 13.00 på telefon: 48 49 36 11 eller på mail: som-post@horsholm.dk

Køkken brugergruppen:
Hanne Wendt.
Madplaner gennemgås månedligt.

Grønt Råd:
Marianne Preis Balser og Lars B. Olsen.

Handicapråd - Kontaktperson:
Kjeld Flemming.