I det følgende angives de arbejdsgrupper, udvalg m.m., hvor Seniorrådets medlemmer og suppleanter m.fl. indgår i samarbejdet med Hørsholm Kommune. Seniorrådet er ikke kun de medlemmer, der er valgt ind i selve rådet, men i høj grad de frivillige, der giver en hånd med i de mange arbejdsgrupper. Disse aktive frivillige og Seniorrådets medlemmer er ulønnede.

Social- og Seniorudvalget (SSU):
Se Hørsholm Kommunes politiske udvalg her.

Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU):
Se Hørsholm Kommunes politiske udvalg her.

Sport-, Sundhed og Kulturudvalget (SSK):
Se Hørsholm Kommunes politiske udvalg her.

Beboer- og pårørenderåd:

Plejecentre generelt: Kontaktperson for Hørsholm Kommune er Dorte Dahl. 

Pårørende vejleder:

Bestyrelser:

Breelteparken: 
Selmersbo: 
Aktivitetscentret Sophielund: 
Hørsholm Senioridræt: 

Ældrepolitikken i Hørsholm
Politisk følgegruppe: 

Ældrepolitikken skal være med til at sikre kommunens vision om, at seniorers afhængighed af personlig hjælp, omsorg og pleje aldrig bør være ensbetydende med tab af værdighed. Og at seniorer skal behandles med respekt og værdighed, og have mest muligt selvbestemmelse i hverdagen.

Seniorrådet vil være tæt på kommunens ældrepolitik med henblik på at vurdere om indhold og form fortsat danner grundlag for vore ældre menneskers trivsel.
Se Hørsholm Kommune værdighedspolitik her.

Hjemmeplejen:

Kontaktperson for Hørsholm Kommune er ...

Midlertidige pladser og akutteam:

Sundheds- og rehabilitieringscentret Hørsholm:

Sygeplejeklinikken (på Selmersbo):

Indkøbsgruppen:
Indkøbs Gruppen er en gruppe frivillige, fortrinsvis pensionister, der én gang om ugen indkøber almindelige dagligvarer i nærmeste butikscenter, eventuelt går på apoteket, snakker over en kop kaffe og enkelte gange efter eget skøn ledsager til fods eller giver et lift i bilen.

For at modtage denne hjælp skal man være fysisk mere eller mindre selvhjulpen og i stand til at håndtere indhold af indkøb samt betaling af disse.

Køkken brugergruppen:

Madplaner gennemgås månedligt.

Handicapråd - kontaktperson: