Torsdag den 13 januar 2022 kl. 09.00 – 11.30 på Selmersbo

1.Valg af mødeleder og ordstyrer

2.Valg af referent.  

3.Godkendelse af dagsorden.

4.Godkendelse af referat af mødet den 18.november  2021

5.Meddelelser fra formand, sekretær, kasserer og medlemmer.

Herunder godkendelse af års regnskab og budget for 2022

6.Høringssvar 

7.Hørsholm Aktive Senioruge

8.Hospice

9.Valg til Hørsholm Seniorråd

10.Hørsholm Kommune, direkte relationer  SSU,SU, ØU, Tryghedsudvalget

11.Hørsholm Kommune, Indirekte relationer SFKU,MPU

12.Nyt fra institutionerne, herunder hjemmeplejen, plejecentre og B&P råd.

13.Informationer fra arbejdsgrupper

14.Eventuelt herunder Kalender

Morgenmad og kaffe står Mogens og Jørgen for.

Mødekalender for Seniorrådet 2022:

  1. Februar
  2. Marts
  3. Maj                                              
  4. Juni
  5. August
  6. September
  7. Oktober
  8. November 
  9. December

Mvh Jørgen, sekretær i Seniorrådet

5155 0101