Mødet startede på Sophielund nr. 86 og fortsatte til biblioteket på Sophielund, hvor vi var resten af SR-mødet.

Dagsorden udsendt den 28.02.2023

Referent Lone Sønderbo

Deltagere på mødet: Lisbet Schmølker, Steen Fich Andersen, Jørgen Nielsen, Hanne Wendt, Anne Ehrenreich og Lone Sønderbo.
Anders Kinnerup havde meldt afbud.

Mødet startede med en gennemgang og rundvisning på Sophielund 86, hvor Nina og Pernille fortalte om hverdagen på i de 7 sammenhængende huse, hvor i alt bor 60.

En fantastisk gennemgang af hverdagen, hvor meget afhænger af et godt personale (ca. 100 pt. ansat) som
gør tilværelsen for de mange plejekrævende borgere god.

Nina og Pernille gør det yderste for at få vagtplanen til at hænge sammen på bedste vis – til gavn for plejebeboerne.

En bevilling til ekstra uddannelse – socialpsykiatri er ønskeligt.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt.
 2. (godkendelse af referat fra sidste SR-møde den 02.02): referat godkendt.
 3. Meddelelser fra: Formand, Næstformand/kasserer/sekretær og medlemmer:
 • Intet at berette om hjemmesiden. Foto evt. nye foto sendes til Anders.
 • Bankoprettelse er på vej.

    4. Hørsholm Kommunes direkte relationer:

SSU´s dagsorden – møde de. 16. marts 2023
1. Budget:

 • SR ser frem til at blive involveret i budget og ønsker at vide, hvornår vores forslag skal være fremme hos SSU?
 • Råderumsforslag: Ingen kommentarer

2. Status og forslag til videre implementering af ældrepolitikken ”Hørsholm hele live 2019 -2025”:

 • Ingen kommentarer

3. Status vedr. hospicekapacitet – samt forslag om kontakt til region Hovedstaden 23/2094:

 • Vi følger området med interesse og ser frem til at høre nærmere fra borgmesteren.
 • Vi støtter borgmesteren.

4. Ukrainere på akut boliglisten:

 • Vi støtter op om forslaget

5. Status på digitalisering i Center for børn og voksne:

 • Ingen kommentarer

6. Status på digitalisering og velværdsteknologi:

 • Der planlægges et møde mellem hjælpemiddelcentralen og vores repræsentant Jørgen Nielsen. Velfærdsteknologi ligger Seniorrådet meget på sinde – vi prioriterer det og vi følger udviklingen nøje.

7. Orientering om kommunale uanmeldte tilsyn i Center for Sundhed og Omsorg 2022:

 • Vi fornemmer det gå godt i hjemmeplejen.
 • Det er mere problematisk ved plejehjemmene – specielt medicinhåndteringen – det kan ikke accepteres og der må ske en opprioritering, idet det tidligere er endt ud i dødsfald.

8. Status voksne på døgninstitution:

 • Ingen kommentarer

9. Status ældre - marts 2023:

 • Ingen kommentarer

SSK (Sport-, sundhed-, og kulturudvalg 15. marts 2023:

 • Vi mener fortsat at sundhed hører ind under SSU, som en naturlig del.

Økonomiudvalget – 9. marts 2023 (kommunernes hjemmeside):

 • Ingen kommentarer.

Byudviklingsudvalg 16. marts 2023:

 • Gentagelse af ønske om, at Seniorrådet kunne blive mødeindkaldt sammen med byudviklingsudvalget.

5. Nyt fra plejehjem og midlertidige pladser:

 • Jørgen Nielsen fra SR har besøgt Margretelund

6. Fremtiden for:

 • Seniorsiden i Ugebladet – månedlige indlæg fra Seniorrådet:

Ingen kommentarer.

Mødet sluttede klokken 15.30.
13.03.2023
Referent Lone Sønderbo