Emne:                Sommerseminar den 12. august 2021

Tidsrum             Fra kl. 09.00 – 14.00 inklusiv frokost

Sted:                  Selmersbo samt ?

Deltagere:        Jesper, Jørgen, Lars, Lisbet, Hanne, Marianne, Finn, Verner, Niels, Kjeld Flemming

                        Afbud: Freddy, Mogens

Dagsorden:

1.

09.00: Morgenmad  Marianne og Hanne

Orientering om seniorudflugten ved Lars

Orientering om status vedrørende friplejehjem Verner

2.

09.30: Gruppearbejde i valgte grupper (Jørgen)

  • Hospice rapportering fra møde med Seniorrådet i Rudersdal samt drøftelse af relevans for SR Jørgen, Finn og Hanne
  • Seniorrådets relationer til politikkerne. Hvordan og hvor meget skal vi påvirke dem, lobbyisme. Kommunevalget ?
  • Struktur, Ansvarsområder. Hvor tit skal der omrokeres, og skal der omrokeres. Valgperioder 3 eller 4 år.
  • Behandling af klager fra pårørende. Hvor meget skal SR involveres og hvordan sikrer vi os at vi har valide data.

3.

Dagsorden til SR 19/8 til Jørgen. Referent til mødet?

4.

12.15 Afgang til frokost

12.30 – 14.00 frokost ude i byen.

5.

Tak for i dag

Med venlig hilsen

Jørgen