Formanden Lisbet Schmølker

Formanden Lisbet Schmølker

Velkommen til det nyvalgte Seniorråd.
Der var valg i efteråret 2022, for en ny 3 årig periode, fra 2023 til 2025.  Vi havde vores første ordinære seniorrådsmøde  d. 5. januar 2023.

Retssikkerhedsloven §§30-33 er baggrunden for rådets eksistens og 

Loven siger bl.a. at: ”Seniorrådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål.

Formål med et Seniorråd – aftalen med Hørsholm Kommune:
Hørsholm Seniorråd rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunen om alle spørgsmål, der vedrører ældre.

Formålet med Seniorrådets arbejde er:
At udvikle og styrke kommunens ældrepolitik
At sikre, at de ældres problemer bliver behandlet af Hørsholm Kommune
Kommunen har pligt til at høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører ældre, inden der træffes beslutning.

Vi vil fortælle om det konkrete arbejde, vi udfører, og hvordan vi bruger vores indflydelse til at skabe bedre forhold for alle kommunens borgere over 60 år.
Kommunalbestyrelsen skal høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører de ældre borgere.

Seniorrådet kan også på eget initiativ udtale sig om alle områder, som berører de ældres forhold i Hørsholm Kommune.
Seniorrådet læser og kommenterer alle udvalgenes dagsordener, som er relevante for seniorerne i kommunen

Seniorrådet vurderer alle oplæg til politiske beslutninger ud fra, om de medvirker til et godt, rigt, sundt og værdigt liv for den ældre befolkning.

Seniorrådet kommenterer, hvis det er nødvendigt for at få en god ældrepolitik i kommunen. Vi lytter til forslag fra borgerne og lærer via vort gode samarbejde med andre senior-/ældreråd om initiativer, der udvikler ældrepolitikken.
Tre faste arbejdsgrupper i vores Seniorråd følger i detaljer det politiske arbejde: Social- & Seniorudvalget (SSU), Sundhedsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget. Herudover følger vi tæt Økonomiudvalget. Vi har repræsentanter i Ældreudvalget samt i Tryghedsudvalget.

Seniorrådets mødeplan, vi mødes hver måned, torsdagen før Hørsholm Kommunes Social- og Seniorudvalg (SSU) holder møde. Dette udvalg er vores største partner, hvor vi har god kontakt med politikere og embedsmænd.
Referatet fra vores møder sendes til SSU´s medlemmer før deres møde den følgende mandag.

Seniorrådets medlemmer 2013 - 2025
Vi sidder 7 medlemmer