Formanden Lisbet Schmølker

Formanden Lisbet Schmølker

Velkommen til det nyvalgte Seniorråd.

Det nye Seniorråd blev dannet i januar 2023

Vores valgperiode er denne gang for en 3 årig periode, fra 2023 til 2025. Der vil så være valg i 2025, samtidig med kommunalvalget.

Vi havde vores første ordinære seniorrådsmøde d. 5. januar 2023.

Alle kommuner har et ældreråd/seniorråd, som forskrevet i Forvaltningsloven. Retssikkerhedsloven §§30-33, og er baggrunden for rådets eksistens og loven siger bl.a. at: ”Seniorrådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål.

Formål med et Seniorråd – aftalen med Hørsholm Kommune:

Hørsholm Seniorråd rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunen om alle spørgsmål, der vedrører ældre.

Formålet med Seniorrådets arbejde er:

  • At udvikle og styrke kommunens ældrepolitik
  • At sikre, at de ældres problemer bliver behandlet af Hørsholm Kommune.

Seniorrådet må IKKE behandle enkeltsager.

Kommunen har pligt til at høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører ældre, inden der træffes beslutning.

Vi vil bruge vores indflydelse til at skabe bedre forhold for alle kommunens borgere over 60 år.

Kommunalbestyrelsen skal høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører de ældre borgere.

Seniorrådet kan også på eget initiativ udtale sig om alle områder, som berører de ældres forhold i Hørsholm Kommune.

Seniorrådet læser og kommenterer alle udvalgenes dagsordener, som er relevante for seniorerne i kommunen.

Seniorrådet vurderer alle oplæg til politiske beslutninger ud fra, om de medvirker til et godt, rigt, sundt og værdigt liv for den ældre befolkning.

Seniorrådet kommenterer ...

... hvis det er nødvendigt for at få en god ældrepolitik i kommunen. Vi lytter til forslag fra borgerne (dog ikke enkeltsager) og lærer via vort gode samarbejde med andre senior-/ældreråd om initiativer, der udvikler ældrepolitikken.

Seniorrådet følger fast tre fagudvalg i detaljer i deres politiske arbejde, nemlig: Social- & Seniorudvalget (SSU), Sports, -Sundheds- & Kulturudvalget (SSK), samt Klima & Miljøudvalget (K&M). Alle yderst relevante for Hørsholms seniorer, for et værdigt og sikkert seniorliv. Herudover følger vi Økonomiudvalget. Vi har repræsentanter i Ældreudvalget samt i Tryghedsudvalget.

Seniorrådets mødeplan

Vi mødes hver måned, torsdagen før Hørsholm Kommunes Social- og Seniorudvalg (SSU) holder møde. Dette udvalg er vores største partner, hvor vi har god kontakt med politikere og embedsmænd.

Referatet fra vores møder sendes til SSU's medlemmer før deres møde den følgende mandag, samt lægges på denne hjemmeside.

Vi er 5 medlemmer i Seniorrådet fra 2023 - 2025