Torsdag den 9.december 2021 kl. 09.00 – 11.30

På Selmersbo  + julefrokost efterfølgende

1.Valg af mødeleder og ordstyrer

2.Valg af referent.  

3.Godkendelse af dagsorden.

4.Godkendelse af referat af mødet den 18.november  2021

5.Meddelelser fra formand, sekretær, kasserer og medlemmer.

6.Høringssvar

7.Hørsholm senioruge

8.Hospice

9.Valg til Hørsholm Seniorråd

10.Hørsholm Kommune, direkte relationer  SSU,SU, ØU, Tryghedsudvalget

11.Hørsholm Kommune, Indirekte relationer SFKU,MPU

12.Nyt fra institutionerne, herunder hjemmeplejen, plejecentre og B&P råd.

13.Informationer fra arbejdsgrupper

14.Eventuelt herunder Kalender

Mvh Jørgen, sekretær i Seniorrådet