Indkaldelse til Seniorrådsmøde torsdag den 7. september kl. 10.00

Mødet afholdes på Rådhuset, blok 13, mødelokale MC 11

Referant: Anne
Afbud: Lisbet

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste SR-møde d.17/8
3. Meddelelser (næstformand, kasserer, sekretær og medlemmer)


4. Hørsholm Kommune direkte relationer:
• SSU´s dagsorden - møde d. 11/9
• SSK´s dagsorden - møde d. 13/9
• Klima/ miljø - møde d. 12/9 – SR venter stadig på at der skabes en kontakt!
Kommunens økonomi og budgetter for -23 & -24 - / dialogmødet d. 30/8
Netværk for ældre i Hørsholm møde d. 19/9 – Lisbet deltager
Tryghedsudvalget - Hvor er vi her? Jørgen


5. Nyt fra Institutionerne:
a. Hjemmeplejen
b. Plejecentre generelt
c. Breelteparken
d. Sophielund – aktivitetscentret
e. Selmersbo
f. Breelteparken plejecenter, B&P- råd
g. Sophielund - plejeboligerne, B&P-råd
h. Margrethelund, B&P råd
i. Louiselund – plejeboligerne, B&P-råd
j. Louiselund – rehabilitering & sundhedscenter
Kort mundtlig afrapportering – hvis noget!

6. Informationer fra arbejdsgrupperne:

a) Seniorudflugten 2023 – er der økonomi? Kan den gennemføres?
b) Frivilligcentret – Årets frivillige
c) Køkkenbrugergruppen
d) Orientering fra Danske Ældre Råd,
e) Nordgruppen – møde d. 15/9
f) Regionsældrerådet – møde d. 29/9
g) Friplejehjem – skal Verner Knudsen inviteres ind for at løfte dette?

7. PR:
a) Hjemmeside
b) Hvem skriver i Ugebladet - hvad skal emnet være?
c) Senior Guid, status JS Media – Foto på Rungstedlund og evt havnen. Forventes færdig medio oktober.

12. Evt+Diverse
Kalender :
• d. 5/9 kl 12.30 Fotografering til Seniorguiden Karen Blixens have (den hvide bro)
• d.15/9 Nordgruppemøde i Hillerød
• d.29/9 Regionens ældreråd i Hillerød
• d. 5/10 Næste SR-møde - hvor?
• d.23/11 Danske Ældreråds Ældrepolitiske konference på Vingsted Centret ( ingen program endnu)

Housekeeping: Hvem tar´brød med?

Eventuelle afbud til Steen i god tid inden SR mødet


Mvh og vel mødt

Lisbet