Sommerseminar 2021, Referat

      1. Seminaret indledtes med en grundig orientering af Lars vedrørende seniorudflugten, der i år gennemføres som en på 3
          lokalerestauranter Captain, Riva og Rungsted Kro

         Der sælges billetter 30 og 31 august. Seniorrådets medlemmer forventes at deltage i besøgene og måske fortælle
         lidt om Seniorrådets virke.

         Derefter orienterede Verner om status på friplejehjem, hvor det er ud til at der er politisk opbakning til et etablering
         af et friplejehjem på ved Klædebo. Det er angiveligt kun de Radikale der er modstandere af placeringen Ved Klædebo.

  1. Derefter gav Jørgen et oplæg til gruppearbejdet, hvor der var afsat 1 time til drøftelser i gruppen samt tid til
    fremlæggelse i plenum. Det var ikke tanken at der skulle besluttes noget via gruppearbejdet, men vi skulle alle
    gerne blive lidt klogere på de udvalgte emner

A.Hospice

Hanne, Finn og Jørgen diskuterede forhold vedrørende hospice og kunne konkludere at det er et særdeles komplekst område og det bør undersøges hvorledes vi får aktiveret Regionen og udvalgte medlemmer af kommunalbestyrelsen i Hørsholm med henblik på at skabe den nødvendige interesse for etableringen af et Hospice. Om dette skal være i Hørsholm, Rudersdal eller et helt andet sted i regionen, ja det må en nærmere undersøgelse vise.

B.Seniorrådets relationer til politikkerne Verner og Kjeld Flemming

Seniorrådet kunne konkludere, at der ikke er noget i lovgivningen der forhindrer at man er medlem af et politisk parti, opstillet til kommunalvalget eller valgt politikker. Det kan dog indebære visse udfordringer da man jo er låst af partiets hovedlinjer.

Regler for læserbrevs indlæg og godkendelsesproceduren skal drøftes da der er nogle medlemmer som ikke sympatiserer med silence proceduren, som ellers går fra at være en særdeles demokratisk godkendelses procedure.

C. Struktur og Ansvarsområder. Valgperioder. Niels Lisbet og Jesper.

Vedrørende valgperioder sammenhæng til den almene frekvens for afholdelse af kommunalvalg var der  enighed om at der skulle tilvejebringes et grundlag med fordele og ulemper for henholdsvis den ene eller anden model.

Ændringer i ansvarsområder bør være efter et solidt gennemarbejdet skriftligt oplæg.

Verner og Marianne deler referentvirket indtil videre.

D. Behandling af klager fra pårørende. Lars og Marianne

Seniorrådet skal være sikre på at det er valide der træffes afgørelser på. Sagen skal ses fra begge sider. Er der tegn på at der er noget uregelmæssigt tilstede, så skal sagen naturligvis forfølges.

3.

Til næste SR møde er der en del afbud, men det gennemføres alligevel. Lisbet indkalder til mødet.

4.

Seminaret blev afsluttet med en arbejdsfrokost på Rungsted Kro.

Med venlig hilsen. Jørgen