Deltagelse i samarbejde med andre organisationer og råd

I det følgende angives de eksterne parter, som Hørsholm Seniorråd har et samarbejde med.
Seniorrådet er ikke kun de medlemmer, der er valgt ind i selve rådet, men også suppelanterne og de frivillige, der giver en hånd med. Disse aktive frivillige og Seniorrådets medlemmer er ulønnede.

Senior-/ældreråd i Region Hovedstaden, Nordgruppen og Danske Ældreråd

Senior-/ældreråd: Lisbet Schmølker og Jørgen Eirfeldt.
Nordgruppen: Lisbeth Schmølker og Hanne Wendt
Danske Ældreråd: Lisbet Schmølker og Marianne Preis Balser.

Seniorråd/ældreråd i Region Hovedstaden

Ved kommunalreformen pr. 1.januar 2007 blev amternes ældreråd afløst af regionsældreråd.
Hørsholm Seniorråd hører til "Nordgruppen" (det gamle Frederiksborg Amt) under Regionsældreråd Hovedstaden. Hørsholm Seniorråd er repræsenteret af Hanne Wendt.

Nordgruppen
I Nordgruppen bliver der afholdt 4 møder om året. 
Her deltager sædvanligvis formænd og/eller næstformænd fra følgende kommuners senior/ældreråd:

Allerød
Egedal
Fredensborg
Frederikssund
Halsnæs
Gribskov
Helsingør
Hillerød
Hørsholm

Nordregionen er repræsenteret i Regionsældrerådets forretningsudvalg med 1 repræsentant og 1 suppleant. 
Ib Skovgaard Nielsen, Allerød er valgt til repræsentant.  
Møder afholdes normalt på Regionsgården i Hillerød, og hvert mødes lokaleleje o.l. betales af de enkelte råd på skift. 
Herudover deltager Hørsholm Seniorråd i Region Hovedstadens møder på Regionsgården sammen med de øvrige 19 kommuner i regionen. Lokaleleje betales af regionen. 

Danske Ældreråd
Hørsholm Seniorråd deltager tillige i Danske Ældreråd, som er paraplyorganisation, som omfatter samtlige 98 kommuner.

Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm

Lars Bjørck Olsen og Kjeld Flemming.

Ældresagen

Lars Bjørck Olsen.

Diabetes

Finn Rolf Jacobsen.

Demens

Finn Rolf Jacobsen og Hanne Wendt.

Hørsholm Senioridræt

Niels Møller.

Når du er fyldt 55 år, kan du blive medlem af Hørsholm Senior Idræt – HSI. 
Se Hørsholm Senioridræts hjemmeside.