Hørsholm Seniorråd er din samarbejdspartner i de forhold, der vedrører den del af din tilværelse, som har med Hørsholm Kommune, dens medarbejdere og kommunalpolitikere at gøre.

Hørsholm Seniorråd, som består af 9 medlemmer og 2 suppleanter, er uafhængigt af partipolitik og er demokratisk valgt af og blandt kommunens seniorer på 60 år og derover for en periode på 4 år (2019 - 2022). 

Følg Hørsholm Seniorråd på Facebook: facebook.com/horsholmseniorraad

Seniorrådets medlemmer