Indkaldelse til 4. Seniorrådsmøde i 2023– torsdag den 8. juni 2023. kl 8.45 Slotmarken, MC10  

 

Dagsorden udsendt  1.6. 2023. 

Referent: Anne

Afbud:

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden – evt. tillæg til dagsorden skal være sekretæren i hænde tirsdag den 6. juni 2023.
  2. Godkendelse af referat fra sidste Seniorrådsmøde møde d.19. maj 2023.
  3. Meddelelser fra; Formand, Næstformand/Kasserer/sekretær & medlemmer.

Håndtering af mail fra 3 tidl. Seniorrådsmedlemmer – herunder indlæg i Ugebladet..

Møde med borgmesteren

LOF – samarbejde vedr. svindel særlig rettet mod ældre (Anne)

 

Mundtdig referat af Netværksmøde 26. 5. 2023 (Steen)

 

  1. Hørsholm Kommune direkte relationer: 

     SSU´s referat- møde den seneste møde – sidste nævnte møde er 22.5.2023

     Klima- miljø møde den 23.5.  vi er nævnt.

     Økonomiudvalget referat af den 10.5.2023

     Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget referat af den 24.5.2023

 

Repræsentant fra SR i Tryghedsudvalget – hvem?

 

 Det bemærkes, at medlemmerne har læst de relevante fagudvalgs  

 Dagsorden og referater, såfremt de foreligger !  

 

  1. Nyt fra Hjemmeplejen og midlertidige pladser.
  2. Fremtiden for:

     Seniorsiden i Ugebladet afventer bevilling fra Administration – sendt    i udvalg igen.  

     Sommer Seminar 16. juni –  Kl 13.30  hos Lisbet  – hvem står for forplejning m.v.

Relevante emner, samt planer for aktiviteter  og fokusområder for resten af 2023

 

  1. PR – hjemmeside hos kommunen.

     Senior-guide  opdatering

  1. Hjemmesiden ? Jørgen arbejder på et forslag.

 

Kalender:

16.juni  - Seminar, Årshjul og fokusområder for resten af 2023, Alle/ lokation?

 

Eventuelle afbud til Steen inden SR mødet – TAK

Husk house-keeping  også når er i lånte lokaler.

 

Næste seniorrådsmøde 17. august 2023 tid og sted ej kendt .

 

Mvh og vel mødt

Steen