Mødet afholdes på Selmersbo, Referent: Verner

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra mødet den 10.juni
 3. Meddelelser fra formand, sekretær og kasserer.
 4. Høringssvar (Marianne)
  5. Hørsholm Kommune direkte relationer:

Dagsordner: SSU - 23/8, SU - 26/8, ØU - 19/8, Tryghedsudvalget  24/8 Jørgen

 1. Hørsholm Kommune Indirekte relationer

Dagsordner: MPU - 26/8, SKFU dagsorden 25/8      

 1. Nyt fra Institutionerne:

Herunder Hjemmeplejen,

Plejecentre generelt, Breelteparken; NB! invitation til åbning af varmtvandsbassinet d. 8. sep., Sophielund – inkl. Aktivitetscenter, Selmersbo

B&P råd: Breelteparken plejecenter, Sophielund plejeboligerne, Margrethelund, Louiselund plejeboligerne, Louiselund rehabilitering & sundhedscenter

Kort mundtlig afrapportering

 1. Informationer fra arbejdsgruppeformænd:

Orientering fra:

Hørsholm Senior Idræt, Seniorrådgivningen, Frivilligcentret – herunder de frivillige, Indkøbsgruppen, Køkkenbrugergruppen, Danske Ældre Råd, Nordgruppen, Regionsældrerådet 

 1. PR

Hjemmeside i september, Månedsannonce/Seniorsiden, Hvem skriver i Ugebladet  - hvad skal emnet være?

 1. Evt. + Diverse
  a) Opfølgning på sommerseminar og fokusområder
  b) Kørekursus.
  c) Seniorudflugt
  d) Valgform og valgperiode 
  e) Kommunalvalget, hvad gør SR??
  f) Aktiv senioruge (Lisbet evt. andre?)

Kalender :      

 1. august: kl 19-21 ” Høringsmøde” om budget 22-25 på Usserødskole
 2. oktober: SR-møde
 3. november: SR-møde
 4. december: SR- møde + julefrokost

Housekeeping: Denne gang Lisbet og  Hanne. Og næste gang?