Torsdag den 3.februar 2022 kl. 09.00 – 12.30 På Selmersbo

SR mødet overgår efter en frokost til Vinterseminar under forsæde af formanden senest til kl.16.00

Fraværende: Kjeld Flemming

Gæst: Anette Wiencken

1.Valg af mødeleder og ordstyrer

2.Valg af referent.  

3.Godkendelse af dagsorden. ,

4.Godkendelse af referat af mødet den 13.januar 2022

5.Meddelelser fra formand, sekretær, kasserer og medlemmer.

6.Høringssvar  

7.Hørsholm Aktive Senioruge

8.Hospice

9.Valg til Hørsholm Seniorråd

10.Hørsholm Kommune, direkte relationer  SSU,SU, ØU, Tryghedsudvalget

11.Hørsholm Kommune, Indirekte relationer SFKU,MPU

12.Nyt fra institutionerne, (hjemmeplejen, plejecentre generelt, Breelteparken, Sophienlund aktivitetscenter, Selmersbo, Breelteparken plejecenter B&P råd, Sophienlund plejecenter B&P råd, Margrethelund B&P råd, Louiselund plejeboliger B&P råd, Louiselund rehabilitet og sundhedscenter)  

13.Informationer fra arbejdsgrupper

(Hørsholm Senior Idræt, Seniorrådgivningen, Frivilligcentret, Indkøbsgruppen, Køkkenbrugergruppen, Dansk Ældreråd, Nordgruppen, Regionsældrerådet)

14.Kalender og næste møde

3. Marts SR møde
31. April SR møde
12. Maj SR møde
9. Juni SR møde
18. August SR møde
15. September SR møde
6. Oktober SR møde
17. November SR møde
8. December SR møde og Julefrokost

Morgenmad og kaffe står Mogens og Jørgen for.

15.Eventuelt

 

 

Mvh Jørgen, sekretær i Seniorrådet

5155 0101