Torsdag den 9.juni 2022 kl. 09.00 – 11.45 på Selmersbo

12.00 frokost på Riva i Rungsted Havn med Seniorrådgivningen

0.Gæsteforelæsning og debat ved udvalgsformand Caroline Victoria Christensen

1.Valg af mødeleder og ordstyrer.

2.Valg af referent.  

3.Godkendelse af dagsorden.

4.Godkendelse af referat af mødet den 12.maj 2022

5.Meddelelser fra formand, sekretær, kasserer og medlemmer.

- herunder evaluering af mødeform med mødeleder og ordstyrer

- Evaluering af seniorsiden

6.Høringssvar.  

7.Hørsholm Aktive Senioruge.

8.Hospice.

9.Valg til Hørsholm Seniorråd.

10.Hørsholm Kommune, direkte relationer  SSU,SU, ØU,

11.Hørsholm Kommune, Indirekte relationer SFKU,MPU.

12.Nyt fra institutionerne, (hjemmeplejen, plejecentre generelt, Breelteparken, Sophielund aktivitetscenter, Selmersbo, Breelteparken plejecenter B&P råd, Sophielund plejecenter B&P råd, Margrethelund B&P råd, Louiselund plejeboliger B&P råd, Louiselund rehabilitet og sundhedscenter)  

13.Informationer fra arbejdsgrupper

(Hørsholm Senior Idræt, Seniorrådgivningen, Frivilligcentret, Indkøbsgruppen, Køkkenbrugergruppen, Dansk Ældreråd, Nordgruppen, Regionsældrerådet)

14.Kalender og næste møde

15.Årshjulet og månedsaktivitet

18. August SR møde
15. September SR møde
6. Oktober SR møde
17. November SR møde
8. December SR møde og Julefrokost

Housekeeping står Jørgen og Lars for.

16.Eventuelt