Dagsorden:
  1. Valg af mødeleder og ordstyrer
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Godkendelse af referat af mødet den 15. Oktober 2020
  5. Meddelelser fra formand, sekretær og medlemmer
  6. Godkendelse af regnskab for 2020 og budget for 2021
  7. Høringssvar
  8. Drøftelse af behovet for justering af forretningsorden, jfr. Mødet af 15. Oktober
  9. Drøftelse af hvorledes vi kan påvirke kommunalbestyrelsen i perioden indtil valget 16. November
Hørsholm kommune direkte relationer:
SSU dagsorden 22/3
SU    Dagsorden 25/3
ØU.   Dagsorden 14/4
Trygshedsudvalget Dagsorden 9/2

Hørsholm kommune indirekte relationer:
MPU dagsorden 25/3
SKFU dagsorden 13/4


Nyt fra institutionerne, herunder hjemmeplejen, plejecentre og B&P råd.


Informationer fra arbejdsgrupper


Statusområder:
Kørekursus
Seniorudflugt
Fokusområder
PR, hjemmeside, seniorsiden, Ugebladet


Kalender:
Aftale om næste møde, idet mødet berammet til den 13. Maj ligger på Kristi Himmelfartsdag.