Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts 2018 at nedsætte et Ældreudvalg. Ældreudvalget har til opgave at udarbejde en ny ældrepolitik under overskriften: Hørsholm hele livet. Politikken skal danne grundlag for tilrettelæggelsen af de kommende års ældreliv i Hørsholm.

Hørsholm Seniorråd har 2 medlemmer i ældreudvalget og følger dette arbejde nøje. Derudover har Hørsholm Seniorråd været stærkt involveret i arbejdet med velfærdsteknologi.

Se mere om arbejdet med ældrepolitikken på Hørsholm kommunes hjemmeside.

Høringssvar Ældrepolitik i Hørsholm Kommune
Seniorrådet sendte 1. maj 2019 følgende høringssvar til Ældrepolitikken:

Seniorrådet har med tre repræsentanter deltaget i udarbejdelsen af Hørsholm kommunes nye ældrepolitik “Hørsholm hele livet”, og kan derfor erklære os tilfredse med det foreliggende udkast.

Seniorrådet vil med stor opmærksomhed følge udmøntningen af forslagene.

På Seniorrådets vegne
Marianne Preis Balser
Næstformand