Deltagere: Steen Andersen, Hanne Wendt, Jørgen Nielsen og Anne Ehrenreich (referent)
Afbud: Lisbet Schmølker
Mødet begyndte kl. 9.00 og sluttede kl. 11.15

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden – godkendt med visse tilføjelser

2. Meddelelser fra næstformand Steen Andersen

Hjemmesiden – Kitt Olsen i Hørsholm Kommune vil frem til nytår opdatere Seniorrådets hjemmeside.

Udbetaling af diæter – Seniorrådet afventer udbetaling den 9. juni, for så vidt angår skema indsendt den 20. april 2023.

LOF – samarbejde vedr. svindel særlig rettet mod ældre – Seniorrådet melder positivt tilbage.

Referat af Netværksmøde om aktiviteter for udsatte borgere den 26. 5. 2023 – næstformanden deltog i det interessante og nyttige møde.

3. Hørsholm Kommune direkte relationer:

SSU dialogmøde – Seniorrådet var glade for mødet den 22. maj, hvor man fik vendt flere vigtige emner.

Klima-miljømøde den 23.5. Seniorrådet afventer forslag mødedatoer for et møde med formanden for udvalget i efteråret 2023 og en medarbejder fra administrationen.

Repræsentant fra SR i Tryghedsudvalget – Seniorrådets repræsentant er Jørgen Nielsen, jorgennielsen1953@gmail.com
Dagsorden for møde i Social- og Seniorudvalget den 12. juni 2023

  • Implementering af ældrepolitikken – med hensyn til forslaget om etablering af visuelle opslagstavler henviser Seniorrådet til vores indsendte kommentarer, som også er reflekteret i dagsordenspunktet.
  • Status på afprøvning af robotstøvsugere – Seniorrådet vil godt vide, hvor meget tid der afsættes til rengøring hver tredje uge, når der er robotstøvsuger i hjemmet. Seniorrådet vil endvidere gerne sikre sig, at ældre som ikke selv kan tømme robotstøvsugeren får hjælp til det. Seniorrådet vil endvidere gerne vide, hvordan kommunen vil hjælpe borgere, som ikke har råd til selv at anskaffe en robotstøvsuger.
  • Voksne på plejehjem og i ældreboliger – Seniorrådet noterer med tilfredshed, at ventelisterne for plejehjem næsten er forsvundet, og at kommunen nu hurtigt kan opfylde behovet. Til gengæld er der fortsat mangel på to-rums og tre-rums ældreboliger.

Klima- og udvalget
- Ændring af takst for flextur – Seniorrådet ønsker at fastholde den nuværende takst på 27 kr. inden for kommunens grænser og frygter at forhøjelser vil berøre bl.a. de ældres muligheder for at have en aktiv hverdag og tage til læge mv.


4. Beboere og pårørende råd

  • Louiselund den 24. maj – Hanne Wendt deltog for Steen Andersen. Seniorrådet er glade for det positive samarbejde mellem personale og aktive og engagerede pårørende.
  • Sophielund den 7. juni 2023 – Steen Andersen deltog for Hanne Wendt. Det var også et positivt møde. De pårørende vil gerne hjælpe til med at arrangere dans og andre kommende arrangementer. Seniorrådet noterede en god stemning, og at normeringen var på.
  • Breelteparken – Jørgen Nielsen deltog. Det var også et positivt møde. Seniorrådet noterer, at tingene fungerer og en positiv stemning.

5. Eventuelt
- REHAB-messen den 24. maj 2023 i Bella-Centret – Jørgen Nielsen deltog. Seniorrådets fokus var på velfærdsteknologi og se efter små og nyttige hjælpemidler. Der var mange ting at se. Det var meget dyrt. Vende system til borgere som er sengeliggende eller har trysår er meget nyttigt. Borgeren får en hel nattesøvn og slipper for besøg af personalet om natten. Det klarer den automatiske seng. Samtidig er det også besparende.

5. Næste seniorrådsmøde den 17. august 2023