Referat

Møde i Seniorrådet den 7. december 2023 kl. 10.00-15.00

Mødet afholdes hos Anne Ehrenreich på Sømandshvilevej 7, 2960 Rungsted Kyst

Deltagere: Lisbet Schmølker, Steen Andersen, Hanne Wendt, Jørgen Nielsen og Anne Ehrenreich (referent)

 

 

Seniorrådet i Hørsholm er direkte valgt med hjemmel i retssikkerhedsloven § 30, og vi repræsenterer ca. 9000 borgere i Hørsholm Kommune.

 

Vi er derfor stærkt forarget over tonen i kommunens dagsordenspunkter til mødet i Social- og Seniorudvalget den 11. december 2023 om Seniorrådet, som sender et meget negativt signal til os og om vores arbejde.                                                                

Seniorrådet vil i det lys afvente referat fra SSU-møde 11. december 2023.  

 

Der er flere graverende faktuelle fejl i dokumenterne til mødet i Social- og Seniorudvalget den 11. december 2023.  Det gælder bl.a. de modtagne diæter (bruttobeløb). De korrekte tal har vi indsat i tabellen neden for.

 

Økonomien for Seniorrådet, herunder diæter ser ud som følger:

 

Tilskud til Seniorrådet               2021               2022              2023              2024             

 

Samlet budget fra kommunen  326300*        329800*        170000*        120000

 

Diæter                                     82462           154013           73541

 

*inklusive seniorskovturen, anslået til et beløb på ca. 80.000 kr.

 

Som det fremgår, har Seniorrådet i 2023 i modsætning til hvad kommunen hævder fået færre diæter, også hvis man indregner den manglende afregning for 4. kvartal 2023, som kommunen har nægtet at udbetale og henvist Seniorrådet til at dække af egen kasse. Det vurderer Seniorrådet vil være ulovligt og ikke i overensstemmelse med, at Seniorrådets midler hidrører fra kommunen.

 

Ift antallet af diæter bør nævnes, at udgiften beror på antallet af møder, som Seniorrådet deltager i. Dette antal er ikke blevet mindre, selvom Seniorrådet er næsten halveret pr. 1. januar 2023. Det betyder blot, at de tilbageværende medlemmer hver især har fået flere opgaver at dække. Det har også taget et stykke tid for de tre nye medlemmer at blive indkørt i Seniorrådets arbejde.

 

Seniorrådet har i flere omgange haft dialog med kommunens administration om, hvilke møder vi dækkede, og det var der senest enighed om den 15. august 2023, hvor Seniorrådet modtog vedlagte notat fra kommunens chefjurist Bodil Lolle. Seniorrådet har fulgt vejledningen til punkt og prikke. Det kan derfor undre, at kommunen så kort tid efter ønsker at ændre denne vejledning væsentligt.

 

Dagsordenspunkterne til Social- og Seniorudvalget medfører, at antallet af diætgivende møder skal reduceres, herunder væsentlige møder i samarbejdet med andre kommuner i Nordsjælland og hele regionen såsom kvartalsvise møder i Nordgruppen og i regionsregi. Seniorrådet har disponeret i tillid til vejledningen og står nu med ubetalte regninger til Danske Ældreråd, som kommunen ikke vil betale.

 

Som det fremgår, har kommunen allerede reduceret Seniorrådets budget betragteligt i 2023-24 ift tidligere Seniorråds, hvor budgettet har været nogenlunde uændret i perioden 2007-22.

 

Seniorrådet har gennem året søgt dialog med kommunens administration om Seniorrådets budget, diætgivende møder, for meget udbetalte diæter mv. og finder, at disse spørgsmål skal løses i en konstruktiv dialog med kommunen. Dette har vi desværre ikke oplevet, og vi skal opfordre til, at man finder tilbage til dialogsporet med en god konstruktiv dialog.