Seniorrådets arbejdsopgaver

Ansvarlig for gruppens fremdrift er den person, der er nævnt først under gruppen.

Orientering fra Hørsholm Kommunes Økonomiudvalg:
Jesper Lauritsen.

Seniorrådgivning:
Lars Bjørck Olsen.

Hjemmeside og WEB:
Mogens Buch-Larsen.

Publikationer og synlighed:
Månedsannonce (Seniorsiden) : Mogens Buch-Larsen.

Aktiv Senioruge:
Freddy Holgersen, Hanne Wendt og Lisbet Schmølker.

Seniorudflugt:
Lars Bjørck Olsen og Freddy Holgersen.

Valgudvalg:
Lisbet Schmølker, Mogens Buch-Larsen, Jørgen Eirfeldt og Freddy Holgersen.

Velfærdsteknologi:
Mogens Buch-Larsen, Lisbet Schmølker og Hanne Wendt.

Hospice:
Hanne Wendt, Jørgen Eirfeldt, Freddy Holgersen og Finn Rolf Jacobsen.

Nye plejehjem, ældre- og seniorboliger:
Hanne Wendt, Jørgen Eirfeldt, Freddy Holgersen og Finn Rolf Jacobsen.

Ad-hoc opgaver:
Kjeld Flemming.