Seniorrådets arbejdsopgaver

Ansvarlig for gruppens fremdrift er den person, der er nævnt først under gruppen.

Orientering fra Hørsholm Kommunes Økonomiudvalg:


Hjemmeside og WEB:

Publikationer og synlighed:
Månedsannonce (Seniorsiden) :

Aktiv Senioruge:

Seniorudflugt:

Valgudvalg:

Velfærdsteknologi:

Hospice:

Nye plejehjem, ældre- og seniorboliger:

Ad-hoc opgaver: