Referat af møde i Seniorrådet torsdag den 4. januar 2024 kl. 8:30

Mødet afholdes på Sophielund underetagen nr. 2

Deltagere: Lisbet Schmølker, Hanne Wendt, Steen Andersen, Jørgen Nielsen og Anne Ehrenreich (referent)

Mødet begyndte kl. 8.30 og sluttede kl. 12.00

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 1. Godkendelse af referat fra sidste SR-møde d. 7.12.2023.

Godkendt

 1. Meddelelser (formand, næstformand, kasserer, sekretær og medlemmer). Formandens beretning.

Formanden arbejder på beretningen, som skal være færdig ved udgangen af februar. Beretningen vil blive lagt på hjemmesiden, og der vil blive informeret om den i lokalpressen samt i facebookgruppen (Rungsted Hørsholm beboergruppe).

Kassereren har afsluttet regnskabet for Seniorrådet i 2023.

Seniorrådet drøftede prioriteringerne i Seniorrådets budget for 2024.

 

 1. Drøftelse af møde med borgmesteren den 15. dec. 2023, regnskab og budget i 2023.

Seniorrådet havde den 15. december 2023 et konstruktivt møde med borgmesteren, Jan Dehn og Annette Wiencken om Seniorrådets fremtidige arbejde og prioriteringer samt budget.

 1. Møde med SSU 8. januar kl. 16.00, dialogmøde med Attendo

Seniorrådet er glade for at få mulighed for at deltage i mødet med Attendo og vil gerne følge arbejdet med udviklingen og driften af friplejehjemmet.

Jørgen Nielsen er Seniorrådets kontaktperson vedr. friplejehjemmet. Hans mailadresse er: jorgennielsen1953@gmail.com.

 

 1. Vores aktiviteter i 2024 fordelt på året.

Seniorrådet prioriterer at levere indspil til kommunens budget 2025 inden for de centrale områder for ældre.

Seniorrådet arbejder på, at der skal holdes et oplæg for seniorerne om faldulykker på gaden og i hjemmet.

Seniorrådet arbejder på, at vi på Sophielund får mulighed for at vise små hjælpemidler, som kan lette for ældre.

Seniorrådet arbejder sammen med demenskoordinatoren om et arrangement om demens.

 

 1. Hørsholm Kommune direkte relationer:
 • SSU´s – dagsorden 8.1.2024.

Seniorrådet vil gerne vide, hvem der deltager i styregruppen for friplejehjemmet og vil gerne løbende orienteres om udviklingen af friplejehjemmet. Seniorrådet vil være interesseret i at deltage i det planlagte møde på friplejehjemmet i Helsingør.

Seniorrådet noterer, at der i tilsynsrapporterne fortsat for alle områder (plejehjem, midlertidige pladser, hjemmeplejen og Breelteparken) er givet kritik af medicinhåndteringen. Seniorrådet undrer sig over, at der ikke er sket en forbedring efter at kommunen har ansat en farmakonom.

Seniorrådet beklager, at vi ikke er blevet inviteret til at deltage i arbejdsgruppen om § 18 midler og vil gerne fremadrettet, som også hidtil være involveret i dette arbejde, som har stor betydning også for Hørsholms ældre.

Seniorrådet noterer, at der de sidste måneder har været en kraftig stigning i ventelisterne til plejehjem og demenspladser og følger området tæt.

 

 • SSKUs – dagsorden 10.1.2024

Seniorrådet ser frem til, at der bliver øget fokus på sundhed i udvalget, herunder i lyset af at der forventes en ny sundhedsreform.

 • Klima/miljø – dagsorden 9.1.2024

Seniorrådet er glade for, at der er skabt kontakt med formanden for udvalget og aftalen om faste møder.

Seniorrådet noterer sig, at Hørsholm kommunes nye busplan har resulteret i forringelser (nedlæggelsen af bus 383) for borgere i Mikkelborg Park og Sophielund.

 

Nyt fra Institutionerne:

 1. Hjemmeplejen (ansvarlig i Seniorrådet – Hanne Wendt)
 2. Plejecentre generelt
  • Følgende fra Seniorrådet er repræsenteret i Beboer- og pårørenderådet:

Breelteparken (Jørgen Nielsen)

Margrethelund (Steen Andersen)

Louiselund (Lisbet Schmølker)

Sophielund (Hanne Wendt)

Midlertidige pladser (Hanne Wendt)

 

 1. Aktivitetscentre

 

 1. Evt+Diverse

Næste Seniorrådsmøde 14. februar 2024 kl. 15