Mødet afholdes på Breelteparken  (HW er tovholder)

Dagsorden:

 1. Valg af mødeleder og ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Godkendelse af referat af mødet den 16 september 2021
 5. Meddelelser fra formand, sekretær, kasserer og medlemmer
 6. Høringssvar Oktober
 7. SR valgperiode 3 eller 4 år.
 8. Dialogmøde 11/10 (budgetmodel for plejecentre)
 9. Påvirkning af kommunalbestyrelsen i perioden indtil valget 16. November, LS ønsker at alle skal komme med 3 relevante emner og spørgsmål til politikerne.

Hørsholm kommune direkte relationer:

SSU dagsorden 11/10

SU    Dagsorden 14/10

ØU.   Dagsorden 7/10

Trygshedsudvalget:

Dagsorden

Hørsholm kommune indirekte relationer:

MPU dagsorden 14/10

SKFU dagsorden 13/10

 

Nyt fra institutionerne, herunder hjemmeplejen, plejecentre og B&P råd.

 

Informationer fra arbejdsgrupper

 

Kalender:

   25  Oktober møde med Dansk Ældreråd, Nyborg strand

 1. November SR møde (Housekeeping)
 2. December SR møde + julefrokost som LBO har lovet at arrangere

Mvh Jørgen, sekretær i Seniorrådet