Rådets medlemmer

 

Finn Rolf Jacobsen  Formand
Finn Rolf Jacobsen,
Spættevej 8,
2970 Hørsholm
2360 6373
e-mail: finn@rolfjacobsen.dk 
 Niels Møller Sekretær
Niels Møller
Bolbrovej 119
2960 Rungsted Kyst
4586 1305 / 2121 2415
e-mail: mailto:winnieogniels@gmail.com
 Hanne Wendt Kasserer
Hanne Wendt,
Breeltelund 16,
2970 Hørsholm.
4586 3618 / 2293 3618
e-mail: wendt.hanne@gmail.com
 Jørgen Nybo Andersen

Medlem
Jørgen Nybo Andersen
Stærevej 12
2970 Hørsholm
4586 9027 / 3083 4039
e-mail: joergen.nybo@gmail.com

 Einar Rudolf Petersen Medlem
Einar Rudolf Petersen,
Alsvej 4 B 1-8,
2970 Hørsholm
4586 6160 / 2423 4687,
email: mailto:einar-petersen@hotmail.com 
  Medlem 
Lisbet Schmølker 
Rungsted Strandvej 68 
2960 Rungsted Kyst 
4580 9770 / 61709770 
e-mail: lisbet@schmolker.com
 Jesper Lauritsen Medlem
Jesper Lauritsen,
Ved Højmosen 95,
2970 Hørsholm.
4576 1209 / 4032 5709,
e-mail: mailto:jl@jesperlauritsen.dk
 Kjeld Flemming Suppleant
Kjeld Flemming, 
Æbleparken 4 
2970 Hørsholm
4576 7701 / 2246 1801,
e-mail: mailto:mail@kjeldflemming.dk
 Per Balser Suppleant
Per Balser
Ved Stampedammen 48
2970 Hørsholm
2941 3099
e-mail: balser@mail.dk