Om Seniorrådet

Hørsholm Seniorråd er din samarbejdspartner i de forhold, der vedrører den del af din tilværelse, som har med Hørsholm Kommune, dens medarbejdere og kommunalpolitikere at gøre.

Hørsholm Seniorråd, som består af 9 medlemmer og 2 suppleanter, er uafhængigt af partipolitik og er demokratisk valgt af og blandt kommunens seniorer på 60 år og derover for en periode på 4 år (2015 - 2018).

Retssikkerhedsloven: § 30 og § 33, er baggrunden for rådets eksistens og virke. Loven siger blandt andet, at:

"Seniorrådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål"

og siger også:

"kommunalbestyrelsen skal høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører ældre".

Det vil med andre ord sige, at vi er med i første række, når kommunen skal træffe beslutninger om dig og alle de øvrige seniorer på 60 år og derover. Rådet behandler ikke enkeltpersonsager, hverken ældres eller kommunalt ansattes.