Indkøbsgrupper

Senior Indkøbs Gruppen er en gruppe frivillige, fortrinsvis pensionister, der én gang om ugen indkøber almindelige dagligvarer i nærmeste butikscenter, eventuelt går på apoteket, snakker over en kop kaffe og enkelte gange efter eget skøn ledsager til fods eller giver et lift i bilen. 

For at modtage denne hjælp skal borgeren være visiteret til indkøb af Hørsholm Kommune og være fysisk mere eller mindre selvhjulpen og i stand til at håndtere indhold af indkøb samt betaling af disse.

Hvis nogen har behov for denne hjælp, kan man lade ønsket herom gå gennem Hørsholm Kommunes visitation eller ringe til:

Kirsten Vinther på tlf. 2258 4716 eller Helle Karlsen på tlf. 4586 6447

Indkøbsgruppen tæller for tiden 12 personer, der ulønnet stiller sig til rådighed som indkøbere for borgere - fortrinsvis enlige - der ikke selv er istand til at klare de daglige nødvendige indkøb.

Indkøbsgruppen arbejder i tæt kontakt med kommunens hjemmepleje og har altid brug for nye indkøbere. Så er du parat til at yde en ugentlig indsats på et par timer, hører vi gerne fra dig. Vi kan altid bruge flere indkøbere.