Regionsældreråd og Danske Ældreråd

Seniorråd/ældreråd i Region Hovedstaden

Ved kommunalreformen pr. 1.januar 2007 blev amternes ældreråd afløst af regionsældreråd.

Hørsholm Seniorråd hører til "Nordgruppen" (det gamle Frederiksborg Amt) under Regionsældreråd Hovedstaden. Hørsholm Seniorråd er repræsenteret af Mogens Grand og Hanne Wendt.

I Nordgruppen bliver der afholdt 4 møder om året.

Her deltager sædvanligvis formænd og/eller næstformænd fra følgende kommuners senior/ældreråd:

Allerød
Egedal
Fredensborg
Frederikssund
Halsnæs
Gribskov
Helsingør
Hillerød
Hørsholm

Nordregionen er repræsenteret i Regionsældrerådets forretningsudvalg med 1 repræsentant og 1 suppleant.

Ib Skovgaard Nielsen, Allerød er valgt til repræsentant. 

Møder afholdes normalt på Regionsgården i Hillerød, og hvert mødes lokaleleje o.l. betales af de enkelte råd på skift.

Herudover deltager Hørsholm Seniorråd i Region Hovedstadens møder på Regionsgården sammen med de øvrige 19 kommuner i regionen. Lokaleleje betales af regionen.

Hørsholm Seniorråd deltager tillige i Danske Ældreråd, som er paraplyorganisation, som omfatter samtlige 98 kommuner.