Beboer- og pårørenderåd

Seniorrådets medlemmer i råd og bestyrelser

Beboer/Pårørenderåd:

Breelteparken: Niels Møller
Louiselund: Rose-Marie Opitz
Margrethelund: Rose-Marie Opitz
Sophielund,plejeboligerne: Finn Rolf Jacobsen

Bestyrelser:

Aktivitetscentret Sophielund: Finn Rolf Jacobsen (udpeget af Seniorrådet)
S/I Breelteparken: Mogens Grand (udpeget af Seniorrådet)
Selmersbo Aktiv Hus: Jesper Lauritsen (udpeget af Seniorrådet)