Seniorrådets årsberetning

Seniorrådets årsberetning for 2015 kan nu læses her på siden (se underpunkt i venstre side). Den kan også læses i den udsendte "Senior Information 2016" som udsendes pr. post til Hørsholm Kommunes seniorer over 60 år i februar måned.

"Senior Information 2016" i trykt udgave kan desuden findes på biblioteket, aktivitetscentrene og på Rådhuset i Borgerservice, når den er klar.