Mødevirksomhed

Mødevirksomhed: Seniorrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis på torsdage før Social- og Seniorudvalgets ordinære møder, som afholdes på mandage, bortset fra juli måned.

De ordinære Seniorrådsmøder i 2016 afholdes: 21/1 - 25/2 - 10/3 - 21/4 - 19/5 - 17/6 - 18/8 - 15/9 - 20/10 - 17/11 - 9/12.

Seniorrådets møder holdes som regel på Aktivhuset Selmersbo.

Herudover mødes Forretningsudvalget kvartalsvis med repræsentanter fra Miljø- og Planlægningsudvalget samt Sundhedsudvalget.

Forretningsudvalget vil i 2016 også mødes med repræsentanter fra Sport - Fritid - og Kulturudvalget.