Formanden orienterer

Seniorrådet formand - Finn Rolf Jacobsen - orienterer omkring midlerne fra "Værdighedspuljen" 2016. Midlerne er for en stor del anvendt til specialuddannelse for en række ansatte på plejehjemmene. Derudover er der ansat specielle medarbejdere med særlig baggrund og uddannelse, herunder en natsygeplejerske samt en psykolog.

Forberedelsen af budget 2017 er allerede i gang, og Seniorrådet vil gøre alt for at skaffe midler til en rimelig og værdig seniorpolitik. I pressen er emnet ofte oppe, og der er en stigende forståelse for at skaffe bedre forhold for vore plejehjemsbeboere og hjemmeboende ældre. 

Bebyggelsen af "hospitalsgrunden" er nu til debat. Seniorrådet er af den mening, at der bygges boliger med plads til en elastisk blanding af ældre personer og yngre familier med vægt på andelsboliger. Der må gerne være både rækkehuse og lavere lejlighedshuse (max. 3 etager). Følg med i debatten nu, hvor de konkrete planer forberedes.