Arbejdsgrupper

Seniorrådets forretningsudvalg

Finn Rolf Jacobsen,  formand

Niels Møller, sekretær
Hanne Wendt,  kasserer

Seniorrådets arbejdsgrupper

Seniorrådet er ikke kun de medlemmer, der er valgt ind i selve rådet, men i høj grad de frivillige, der giver en hånd med i de mange arbejdsgrupper. Disse aktive frivillige og Seniorrådets medlemmer er ulønnede.

Danske Ældreråd, Regionsældreråd Hovedstaden, Nordgruppen:

Finn Rolf Jacobsen, Hanne Wendt.

Seniorrådgivning:

Jørgen Nybo Andersen.

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm:

Kjeld Flemming og Lisbet Schmølker.

Louiselund interesseforum:

Kjeld Flemming. 

Hjemmeside og WEB:

Rose-Marie Opitz.

Seniorinformation:

Rose-Marie Opitz, Hanne Wendt, Finn Rolf og Niels Møller.

Arrangement og temadage:

Lisbet Schmølker.

Seniorudflugt:

Kjeld Flemming, Per Balser.

Social- og Seniorudvalget:

Forretningsudvalget er kontaktpersoner til kommunens sagsbehandlere. Gruppen har endvidere en kontaktperson på hvert af Hørsholm Kommunes aktivitets- og dagcentre samt i beboer- og pårørende rådene på plejehjemmene.

Hørsholm Kommunes SSU-udvalg består af Thorkild Gruelund, Ove Petersen, Nadja Maria Hageskov, Niels Lundshøj Petersen, Gitte Burchard.

Hjemmeplejen:

Hanne Wendt.

Bestyrelser:

S/I Breelteparken:
Selmersbo: Jesper Lauritsen, formand.
Aktivitetscentret Sophielund: Finn Rolf Jacobsen, (best.mdl.u.stemmeret),

Beboer-pårørenderåd:

S/I Breelteparken: Niels Møller.
Louiselund: Rose-Marie Opitz.
Margrethelund: Rose-Marie Opitz.
Sophielund plejeafdeling: Finn Rolf Jacobsen.

Indkøbsgruppen:

Forretningsudvalget. Kontaktperson: Hanne Wendt 

Køkkenbrugergruppen:

Per Balser,

Sundhedsudvalget:

Forretningsudvalget og Lisbet Schmølker er kontaktpersoner til kommunens personale i den del af området Sundhed og Omsorg, der ikke er dækket af Social og Seniorudvalget.

Hørsholm Kommunes SU-udvalg består af: Otte B. Christiansen, Anne Ehrenreich, Pernille Schnoor, Kristin Arendt, Niels Lundshøj Petersen.

Hørsholm Senior Idræt:

Niels Møller.

"Tour de Hørsholm" familiecykelløb

Niels Møller, Jesper Lauritsen,Einar Petersen,
Jørgen Nybo Andersen

Hjertestartere:

Einar Petersen.

Miljø- og Planlægningsudvalget:

Forretnningsudvalget samt Jørgen Nybo Andersen og Einar Petersen følger alle tæt kommunens lokalplaner, specielt på boligområdet. Gruppen arbejder for opførelsen af ældrevenlige boliger og for at forbedre forholdene for Hørsholms borgere trafikalt. Dette gælder både trafikken på veje og stier samt den kollektive trafik.

Hørsholm Kommunes MP-udvalg består af: Peter Antonsen, Ove Petersen, Thorkild Gruelund, Kristin Arendt, Troels Moe

Grønt Råd:

Einar Petersen.

Tilgængelighed:

Kjeld Flemming.

Handicapråd:

Kjeld Flemming.

Senior Bilistkurser:

Jørgen Nybo Andersen.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget:

Forretningsudvalget og Niels Møller er Seniorrådet kontakt til Hørsholm Kommunes Sport-, Fritid- og Kulturudvalg.

Hørsholm Kommunes SFK-udvalg består af: Nadja Maria Hageskov, Espen Dyekjær, Henrik Klitgaard, Jan H. Klit, Alexander Jonsbak.