Dagsorden og referater

Seniorrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis på torsdage før Social- og Seniorudvalgets ordinære møder, som er placeret på mandage, bortset fra juli måned.

De ordinære Seniorrådsmøder i 2017 afholdes på følgende datoer:

20. april,  11. maj, 16. juni,  17. august, 21. september,  19. oktober,  16. november,  8. december 

Referater fra Seniorrådsmøderne findes ved at klikke til venstre